See also

İlginizi çekebilir

Burası Koç Üniverstesi

Üniversitemizi öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle gezip tanımaya ne dersin? Eğlenceli ve bilgilendirici anlatımlarıyla üniversitemizi bir de onlardan dinleyin.

Tercihini Belirlerken

Tercihini belirlerken sana yol gösterip rehberlik edecek tavsiyelere kulak vererek sağlıklı seçimler yapmak senin elinde. Unutma: “Senin tercihin, senin geleceğin!

Lisansüstü Programlar

Koç Üniversitesi’nde 31 lisansüstü ve 15 doktora programı sunulmaktadır.

Başarı Hikayeleri

Koç Üniversitesi öğrencileri çok yönlü bir eğitim alırlar ve mezun olduklarında çok farklı mesleklerde kendi başarı öykülerini yaratırlar.

Uluslararası İşbirlikleri

Koç Üniversitesi küresel çapta başarı elde etmek üzere alanında lider kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Koç Üniversitesi, etik, sosyal sorumluluk ve iyi bir vatandaş olma duyguları gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir ve aynı zamanda sosyal ve çevresel fayda sağlayacak projeler yürütmekte ve bunları desteklemektedir.

 

Koç Üniversitesi'nde 24 Saat

Koç Üniversitesi'nde 24 Saat

Tercihini Belirlerken

Üniversite Adaylarına Merhaba

Koç Üniversitesi, mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusunda ve öğrenci odaklı öğretim anlayışı ile bugün 5180 öğrenciye eğitim vermektedir. İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitime hizmet etmekte olan Koç Üniversitesi 22 lisans, 31 yüksek lisans ve 16 doktora programı ile; Türkiye'de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.


Uluslararası Öğrenciler

Dünya çapında akademisyenleri bünyesinde bulunduran Koç Üniversitesi, yürüttüğü tüm çalışmalar ile evrensel bilim literatürüne katkı sağlamaktadır. Merak eden, sorumluluk alan dünya vatandaşları yetiştirme anlayışı ile eğitim veren Koç Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen akademik kurumları ile ortaklıkları bulunmaktadır. Bugün Üniversitemizde çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir.

Uluslararası Programlar Ofisi'ni (OIP) ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir, uluslararası öğrenci kabulü hakkında detaylı bilgi için takip eden bağlantıyı kullanabilirsiniz:

 


Yatay Geçiş

Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar (destek ve hazırlık sınıfları hariç) ve derslerinde geçersiz notu olmayanlar Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler.


Özel Öğrenci Kabulü

‘Özel Öğrenci’ uygulaması ile belirli derslere diploma alma amacı taşımadan katılmak mümkündür. Koç Üniversitesi’nde 22 lisans, 31 yüksek lisans ve 16 doktora programı kapsamında her dönem ortalama 650'e yakın ders açılmaktadır.