See also

Araştırma Olanakları

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.


Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Koç Üniversitesi’nde bulunan çok sayıda araştırma merkezi ve laboratuar evrensel bilim literatürüne katkı yapacak çalışmalar yürütmektedir. Üniversitede öğrenim gören lisans öğrencileri, lisansüstü programlarda okuyan öğrenciler ve hatta yaz okulu programları ile lise öğrencileri; araştırma merkezleri ve laboratuarlarda yürütülen çalışmalara katkı yapabilmektedir.


Öğretim Üyesi Profili 

Öğretim üyelerimizin %95’i doktora derecelerini ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. 2012 yılı itibariyle 12 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel ödülü, 25 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve 41 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır.


Araştırmacılara Yönelik Programlar

Koç Üniversitesi lise, üniversite öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara, araştırmalarını üniversitemizdeki öğretim üyeleriyle beraber sürdürecekleri programlar düzenlemektedir.


Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi’nde dış kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin hazırlanmasında akademisyenlerimize destek veren ve onlarla birlikte projelerin yürütülmesinde rol alan birim, Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü’dür. Ocak-Aralık 2013 arasında toplam 94 yeni proje dış kaynaklar tarafından desteklenmiştir. Bu projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 32 milyon TL’dir. Bu sonuç itibarıyla, 2013 yılında proje toplam bütçeleri, önceki yılın toplamına kıyasla yaklaşık % 60 artış göstermiştir. Şubat 2014’te KU’da aktif olan 177 araştırma ve geliştirme projesinin toplam bütçesi 67 milyon TL’yi bulmaktadır.

2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen “Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUYTAM)” isimli altyapı projesi 15 milyon TL bütçesiyle Koç Üniversitesi tarafından bugüne kadar alınan en yüksek bütçeli proje olmakla birlikte, alınan ilk kapasite geliştirme desteğidir. 2012 yılında kurulan Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi’ne (KÜTEM) Tüpraş’ın verdiği 8 milyon TL’lik destek de bu yılın toplam proje bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır. 2013’te aktifleşen projeler arasında en dikkat çekicisi, Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Pekkan’ın, 5 milyon TL’lik bir bütçesi olan, üniversitemizin ilk ERC Başlangıç Fonu’nu almış olmasıdır. Bunu izleyen diğer bir sevindirici gelişme sonucunda,  2014’ün ilk aktifleşen projelerinden birisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ürey’in üniversitemizin ilk ERC İleri Düzey Fonu ile desteklenen, yaklaşık 8 milyon TL’lik bütçesi olan projesi oldu.

2013 yılı içinde Eylül ayına kadar toplam 57 proje dış kaynaklar tarafından desteklenmiştir. Bu projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 20 milyon TL’dir. Bu toplam, yıl bitmeden 2012 yılında desteklenen projelerin toplam bütçesine erişildiği görülmektedir. Eylül 2013 tarihinde aktif olan 167 projenin toplam değeri ise 52 milyon TL’dir.

Aktif Projeler İçin Fon Sağlayan Kuruluşlar:

Açık Toplum Enstitüsü
AXA Research Fund
Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.Ş.
Avrupa Komisyonu – Yedinci Çerçeve Programı
Dünya Bankası Türkiye Ofisi
EMBO Installation Grant
European Metrology Research Programme
Ford-OTOSAN
Fotoniks Ltd. Şti.
Intel
İstanbul Kalkınma Ajansı
İstanbul Ulaşım A.Ş.
Koç Sistem
MİGROS
Lockheed Martin
Microsoft
Microvision Inc.
Otokar
Roketsan
Rotary
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK
TÜPRAŞ
Türk Telekom
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
Zer A.Ş.


Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.