Üniversitemizden üç Öğretim Üyemiz 2021 TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar ve Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ’ı Sağlık Bilimleri; Doç. Dr. Tilbe Göksun Yörük’ü de Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında aldıkları ödüller için tebrik ederiz.

Üniversitemiz bu son üç ödülle, çalışmalarıyla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabileceğini kanıtlayan ve 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü sayısını 41’e çıkardı; bu önemli başarıda katkısı olan tüm Öğretim Üyelerimize teşekkür ederiz.

Elif Nur FIRAT KARALAR

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, hücre biyolojisi ve proteomik alanlarında memeli sentrozom/silyum kompleksinin biyolojisi ve nadir genetik hastalıklar üzerine çalışıyor.

https://mysite.ku.edu.tr/ekaralar/

Nurcan TUNÇBAĞ

Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, biyoinformatik ve hesaplamalı sistem biyolojisi alanında ağ tıbbı, trans-omik veri entegrasyonu, yapısal biyoinformatik konularında çalışıyor.

http://mysite.ku.edu.tr/ntuncbag/

Tilbe Göksun YÖRÜK

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tilbe Göksun Yörük araştırmalarını bilişsel gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji ve nöropsikoloji alanlarında, dil ve bilişsel gelişim, multimodal düşünce ve iletişim ile dilin nöropsikolojisi üzerinde sürdürüyor.

http://www.tilbegoksunyoruk.com/index.html