Doç. Dr. Nathan Lack, prostat kanserine karşı daha etkin tedavilerin geliştirilmesi üzerine çalışıyor ve projesi ile androjen reseptörü bağlanma noktalarındaki mutasyonların transkripsiyonu ve hastalık ilerlemesini nasıl etkilediğini karakterize etmeyi hedefliyor.

Doç. Dr. Nathan Lack, Tıp Fakültesi

Assoc. Prof. Nathan Lack works to develop more effective treatments against prostate cancer and aims to characterize how mutations at androgen receptor binding sites affect transcription and disease progression.

Assoc. Prof. Nathan Lack, School of Medicine

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Vural, Behçet hastalığı, hidradenitis suppurativa ve psoriasis (sedef hastalığı) hastalıklarıyla ilgili çalışıyor ve Behçet hastalığının immünolojik temelini inceleyerek, hastalığın oluşumunda kilit rol oynayan genetik ve çevresel faktörleri keşfetmeyi hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Seçil Vural, Tıp Fakültesi

Asst. Prof. Seçil Vural conducts research on Behçet’s disease, hidradenitis suppurativa and psoriasis, and aims to discover the genetic and environmental factors that play key roles in the onset of Behçet’s disease by studying its immunological basis.

Asst. Prof. Seçil Vural, School of Medicine

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yapıcı Eser, psikiyatrik ve ilişkili bedensel şikâyetleri, alışılagelmiş rutin tanı sistemlerinin ötesinde, duygu tanıma, olumsuz duygulanım, anhedoni, içsel farkındalık gibi boyutlar üzerinden, translasyonel araştırma yöntemleri ile inceleyerek, stres ile psikiyatrik ya da diğer tıbbi hastalıklar arasındaki nörobiyolojik bağlantıların belirlenip durdurulabilmesini ve insan hayat kalitesinin arttırılabilmesini hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Hale Yapıcı Eser, Tıp Fakültesi

Asst. Prof. Hale Yapıcı Eser aims to make it possible to establish and suppress the neurobiological connections between stress and psychiatric and other illnesses and enhance human life quality by studying psychiatric and related somatic complaints beyond the conventional and routine systems of diagnosis, through such aspects as emotion recognition, negative affectivity, anhedonia and inner awareness with the use of translational research methods.

Asst. Prof. Hale Yapıcı Eser, School of Medicine

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bulut, televizyon dizilerinin üretim koşullarına odaklanıp güvencesizlik kavramını bedensel ve zamansal açıdan somutlaştırmayı ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülke bağlamlarında elektronik sporun kendine has özelliklerini tespit edebilmeyi hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bulut, İnsani Bilimler& Edebiyat Fakültesi -Medya ve Görsel Sanatlar

Asst. Prof. Ergin Bulut aims to establish the concept of precarity in the bodily and temporal sense by focusing on the production conditions of television series, and identify the idiosyncratic characteristics of electronic sports in the contexts of developing countries such as Türkiye.

Asst. Prof. Ergin Bulut, College of Social Sciences & Humanities -Media and Visual Arts

Dr. Öğr. Üyesi Fethi M. Ramazanoğlu, Einstein’ın genel görelilik teorisi ile kuvvetli kütle çekimi alanlarını inceleyerek evrenin oluşumunu ve evrimini, ayrıca kara deliklerin ve nötron yıldızlarının davranışlarını anlamayı hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Fethi Mübin Ramazanoğlu, Fen Fakültesi -Fizik

Asst. Prof. Fethi M. Ramazanoğlu aims to understand the formation and evolution of the universe, as well as the behaviors of black holes and neutron stars by studying Einstein’s theory of general relativity and gravitational fields.

Asst. Prof. Fethi Mübin Ramazanoğlu, College of Sciences -Physics

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu, çoklu ilaç direnci olan tüberküloz hastalığının, hasta başı teşhisine yönelik olacak düşük maliyetli, sahada taşınabilir biyosensör geliştirmeyi hedefliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu, Mühendislik Fakültesi -Makine Mühendisliği

Asst. Prof. Savaş Taşoğlu aims to develop low-cost, field deployable biosensors for the point-of-care diagnosis of tuberculosis, a disease with multiple drug resistance.

Asst. Prof. Savaş Taşoğlu, College of Engineering -Mechanical Engineering