Doç. Dr. Atay Vural temel olarak otoimmün nörolojik hastalıklar ve multipl skleroz üzerine çalışıyor; klinik immünoloji ve biyobelirteç çalışmaları yürütüyor. Bu hastalıkları daha iyi anlayabilmek için hem gönüllülerden elde edilen numuneleri hem de deney modellerini kullanıyor. Ayrıca nadir nörogenetik hastalıklar ve özellikle ataksiler üzerine çalışmaları devam ediyor.

 

The focus of Assoc. Prof. Atay Vural’s research is on autoimmune neurological diseases and multiple sclerosis. He studies the immunological basis of these disorders and searches for novel biomarkers by using samples obtained from volunteers as well as experimental models. In addition, he has several projects on rare neurogenetic diseases and especially ataxias.

Doç. Dr. Aykut Erdem, özellikle doğal dilin rehberliğinde görsel verileri anlayabilen, yorumlayabilen ve işleyebilen yapay zekâ sistemleri geliştirmeyi hedefliyor.

 

Assoc. Prof. Aykut Erdem aims to develop an artificial intelligence system that can understand, interpret and manipulate visual data — particularly with the guidance of natural language.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Üstübici çalışmalarıyla göç sosyolojisi, eleştirel güvenlik çalışmaları ve küresel yönetişim alanlarına katkı sağlıyor. Yereldeki entegrasyon ve sosyal uyum dinamiklerinin yanı sıra zorunlu göç bağlamında değişen göç ve hareketlilik isteklerini araştırıyor.

 

Asst. Prof. Ayşen Üstübici‘s research contributes to the sociology of migration, critical security studies and global governance. Recently, she researches the dynamics of integration, and social cohesion at the local level as well as changing migration and mobility aspirations in forced migration contexts.

Tıbbi antropolog Dr. Öğr. Üyesi Başak Can, insan hakları, devlet şiddeti, cinsiyet, beden ve bakım siyaseti konularında çalışıyor. Yazmakta olduğu Forensic Fantasies: Doctors, Documents and the Limits of Truth in Türkiye adlı kitabı yayına hazırlıyor.

 

Asst. Prof. Başak Can is a medical anthropologist with an interest in the intersections of human rights, state violence, gender, politics of care and body. She is currently working on her book manuscript tentatively titled, Forensic Fantasies: Doctors, Documents and the Limits of Truth in Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz meme kanseri hastalarında ihtiyacı duyulan biyobelirteçlerin bulunması üzerine çalışıyor. Bu sayede meme kanseri hastalarının sınıflandırılması mümkün olacak ve hasta bazlı olarak en uygun tedavi yönteminin uygulanması ile hastalar gereksiz tedavi opsiyonlarına tabi tutulmadan en az yan etkiye maruz kalacak şekilde tedavi edilecek. Uzun dönemde bulunan onkojenik genlerin engellenmesine dayanan gen terapi metodu ile yeni tedavi opsiyonlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Kısaca, teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi ve tedavi rejiminin hasta bazlı ayarlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede ikincil etki olarak toplumun üzerindeki psikolojik ve ekonomik yük hafifleyecektir.

 

Asst. Prof. Gözde Korkmaz’s projects have two main goals; to improve breast cancer detection methods and to have a treatment options according to the genetic profile of each breast cancer patient (personalized treatment). In this regard, the short-term aim is to find the biomarkers required to stratify breast cancer patients in the clinic. Thus, it will be possible to treat breast cancer patient with the most suitable treatment regimen with the least side effects. In the long-term, it is aimed to develop novel gene therapy option based on targeting oncogenic genes. As a secondary effect, the psychological and economic burden on the society will be reduced.

Dr. Öğr. Üyesi Levent Beker biyobozunur mikrosistemler ve ameliyat sonrası sürekli izleme çalışması ile, ameliyatların ardından belli bir süre vücut içinden bilgi alışverişi ve sonra cihazın erimesinin sağlanmasını hedefliyor.

 

With Bioresorbable Microsystems for continuous postoperative monitoring applications Asst. Prof. Levent Beker aims to enable postoperative monitoring without the burden of secondary surgery for implant removal.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali Yıldırım, kompleksite ve ağ-bilim yöntemlerini kullanarak uluslararası ticaret ve girdi-çıktı bağlantıları üzerinden ülkelerin gelişimini ve ekonomik büyümelerini anlamayı hedefliyor.

 

Asst. Prof. Muhammed Ali Yıldırım aims to understand economic development and growth with techniques from complexity and network sciences using international trade data and input-output linkages.

Dr. Öğr. Üyesi Safacan Kölemen tümör seçiciliği olan “akıllı” fototerapi ve kemilüminesans görüntüleme ajanları geliştirmeyi hedefliyor.

 

Asst. Prof. Safacan Kölemen aims to develop tumor selective “smart” phototherapy and chemiluminescence imaging agents.