Bana ilham veren ilk kadın annemdi. Annemden öğrendiğim birçok şey arasında, hayatım boyunca sağladığı katkılar nedeniyle, öne çıkan iki özellik insanın kendi potansiyelinin farkında olması ve kisisel dayanıklılık geliştirmesinin önemidir.

İkinci kadınsa, saglık meslek lisesi son sınıf ögrencisiyken yatılı olan okulumuza bir yıllığına atanan okul müdürümdü. Gevher Nesibe Saglık Eğitim Enstitüsü mezunu olan ve yıllarca Ankara’daki okullarda eğitimci, yönetici olarak çalışan bu kadının, emeklilik yasında dogudaki bir liseye atanmasını sevinçle karsılarken, niçin geldiğini de anlayamamıştık. Tatlı sert diye nitelendirdiğimiz bu kadının motivasyonu hep yüksekti, ofisinin kapısı her zaman açıktı; korkmadan yanına gidebilir ve konuşabilirdiniz. Çağdaş, adil, özgüveni yüksek, kararlı bir liderdi. Durusundan, konuşmasına hayranlıkla izlediğim ve özdeşim kurduğum bu kadından o kadar etkilendim ki, üniversiteyi onun yasadığı sehirde okumaya karar verdim. Ankara’da çalısmaya ve okumaya başladığımda emekli olan bu müdürümü evinde ziyaret ettim, artık iki meslektaş olarak görüşüyorduk. Hayatı boyunca yaptıklarını dinlediğimde hayranlığım kat kat arttı, daha fazla ilham almaya basladım. Bu ziyarette ögrendim ki, bizim nezdimizde sanki terfi almış ve hayatında en çok olmak istediği yerde çalışıyormuş motivasyonu ile çalışan bu müdür, aslında bir yıllığına uzaklaştırma ile dogudaki bir okula atanmış. Bu deneyim
bana bütün olumsuzluklara ragmen motive olabilmeyi, üretebilmeyi, insana doğru dokunusun önemini ve gücünü, kararlılığı ve bilmenin özgürlüğünü öğretti. Dünya Kadınlar Günü’nde hayatıma dokunan tüm kadınları saygıyla anıyorum.

The first woman to inspire me was my mother. Among the many things I learned from her, two contributed greatly throughout my life: One is the importance of being aware of one’s own potential, and the other is developing personal endurance.

The second woman was the principal who was assigned to my boarding school for a year while I was a senior student at the vocational school of health. This woman was a graduate of Gevher Nesibe Health Education Institute, and for years she had worked as an educator and an administrator in Ankara schools. We had welcomed with joy her appointment to a high school in the east at an age when she could have retired, although we could not understand why she had come. We considered her to be kind but firm, and she was always highly motivated. Her office door was always open, so we could always go and talk to her without feeling fear. She was a modern, fair, highly self-confident, and determined leader. I was greatly influenced by her posture and her speaking, and I admired and identified with this woman so much that I decided to study university in her city. When I started working and studying in Ankara, I visited my retired principal in her home, and then we met as colleagues. As I listened to her life experience, my admiration for her greatly increased, and she inspired me even more. During this visit, I learned that this woman whom we believed worked as if she had received a promotion, with the motivation of a director who worked in her most desired position ever was, in reality, appointed to a school in the east because she had been suspended for a year. This experience taught me to be motivated against all odds, to be creative. It taught me the importance and the power of touching human beings in the right way, and it taught me determination and the freedom of knowledge. On the occasion of International Women’s Day, I respectfully remember all the women who touched my life.

Prof. Dr. Ayişe Karadağ – Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı

Professor Ayişe Karadağ — Dean, Koç University School of Nursing

Birçok nevi şahsına münhasır kadın fark etmeden etki bırakmıştır bugünüme, yarınıma. Dirayetli, enerjili ve çok sevgili annem dışındaki üçünden bahsedeyim. Teyzem var mesela biraz annemin çılgın yarısı, biraz da bizim gibi çocuktu. Gündelik hayatında engel tanımazdı. Bizi Istanbul’un korkulan ücra köselerinde dolaştırır, istop oynarken mızıkçılık yapar, fırtınada sandalında gezdirirdi. Sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Ayhan (Aksu Koç) Hocam vardı, “bu hoca ne yapıyorsa ben de onu yapayım” dedirten insana, kisilik ve öğretmenliğiyle aklıma büyük yer etmiş insan… Öğrettiğinde ezberi bozardı, istediği dönem ödevi konuları ise bildigimin dışına heyecanla korkunun karıştığı bir duyguyla dört nala ilerleme keyfi verirdi. Doktorada Berkeley Üniversitesi’nde tanıdığım hocam Susan Ervin-Tripp bir akıl-enerji-nese-alçak gönüllülük küpüydü, kendisini maalesef 2018’de 91 yasında kaybettik. 1958’de Berkeley Psikoloji Bölümü’ne kadın olduğu için alınmamış, ilk olarak “speech/retorik” bölümünde iş bulmuş, 1971’de üniversite senatosunun içinde kurulan Kadınların Statüsü ile ilgili komitenin kurucusuydu. Daha da devam edebilirim, sokaklardan kitaplardan filmlerden… kadınlar. Bizlere ilham vermiş olan ve vermeye devam edecek olan tüm kadınlara Dünya Kadınlar Günü’nde sevgiler.

Many one-of-a-kind women had an influence on my present and my future, without me realizing any of that impact. Other than my strong, energetic, and very dear mother, there are three women that I want to talk about. First there is my aunt, who is my mother’s wild half, who was a bit of a child like we were. She did not see any obstacles living her daily life. She took us for walks in the psychologically remote corners of Istanbul, she cheated while playing ball with us, and took us for sea trips in her small rowing boats during storms. Then there was Ayhan (Aksu Koç), my professor at Boğaziçi University. She was the kind of person who inspired you to follow in her footsteps– I said to myself I should be doing what this woman is doing. She has a special place in my mind because of her personality and her teaching. Her term paper topics gave me the great pleasure of progressing at full speed, with a mixture of fear and excitement. My professor Susan Ervin-Tripp, whom I met during my Ph.D. studies in Berkeley, was a bundle of mind, energy, joy, and humility. Unfortunately, we lost her at the age of 91 in 2018. She was refused from Berkeley’s Psychology department in 1958, just because she was a woman. She got a position in the Speech and Rhetoric Department and was the founder of the Committee on the Status of Women, which was established in the university senate in 1971. I could name other wonderful women from books, movies, from the streets… On Women’s Day, I send my love to all women who inspired me and who continue to do so.

Prof. Dr. Aylin Küntay – İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı / Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü

Professor Aylin Küntay – Dean, College of Social Sciences and Humanities / Director, Graduate School of Social Sciences & Humanities

Bu sorunun, tek bir öznesi yok, özneleri var. Esin, gü. ve umut kaynağım akademide, sanatta, siyasette ya da toplumsal aktivizmde bilinçleriyle, bilgileriyle, cesaretleriyle feminist kadınlar. En çok da ülkemin feministleri. Onlar toplumsal, ekonomik ya da siyasal eşitsizlikleri sorgulayarak, tartışarak ve araştırarak bizi kadınların ikincilliği ile yüzleştirenler. Bu yüzleşme, her seferinde kadın-erkek eşitsizliğinin ne denli kökleşmiş, açık ya da çoğu zaman .rtük biçimde süregeldiğini ortaya koyuyor. Osmanlı feministleri, Beyaz Geceler isimli toplantılarda buluşarak bu yüzleşmeyi yaptı. Nezihe Muhittin ve arkadasları, ilk Kadın Partisi’ni kurarak. Seksenlerden iki binli yıllara mor iğneleri ve yılmaz tutumuyla kadın örgütleri, cinsiyetçi mevzuatın degisimini sağlayarak. Günümüzde kadına yönelik şiddete karsı dayanışma ağları, kadınları ve kız çocuklarını asla yalnız yürütmeyerek. Buket Uzuner’in Uyumsuz Defne Kaman’ı eko-feminist bir gazeteci olarak. Latife Tekin’in Muinar’ı ezilmiş kadınların öyküleriyle insanlığın gelecegi hakkında sorular sorarak. Feminist sorgulama, gerçek eşitliği saglamaya yöneldiği için aslında her zaman hümanist bir sorgulama. Tam da bu yüzden, insanca ve insancıl bir geleceğe inananlar için elzem. Hümanist hukukçular için de…

This question does not have one but many subjects. My source of inspiration, strength, and hope are feminist women with their consciousness, knowledge, and courage in academia, art, politics, or in social activism. And mostly, they are the feminists of my own country. They are the ones who confront us with women’s secondary place by questioning, discussing, and researching social, economic, or political inequalities. This confrontation reveals how the inequality of men and women continues rooted deeply, openly or often implicitly. Ottoman feminists met in gatherings known as White Nights and made this confrontation. Nezihe Muhittin and her friends did the same by establishing the first Women’s Party. From the 1980s to the 2000s, women’s organizations, with their purple broches and their indomitable attitude, did this by changing the sexist legislation. In the present day, networks of solidarity against violence against women do it by never allowing women and girls to walk alone. Buket Uzuner’s Misfit Defne Kaman does it as an eco-feminist journalist. Latife Tekin’s Muinar does it by asking questions about the future of humanity through stories of the oppressed women. In reality, a feminist inquiry is always a humanist one as well because it tends to favor true equality. This is exactly why it is essential for those who believe in a humane and human future. And for humanist lawyers as well…

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Professor Bertil Emrah Oder — Dean, Koç University Faculty of Law

Yolumu aydınlatan, bana ilham veren ilk kadın annemdir. Annem hem kendi ailesi hem de baskaları için özveriyle, bitmez tükenmez bir enerjiyle çalışırdı. İlkokul yıllarım sırasında ailesi olmayan çocuklar için annemin çalısmalarına tanık olmak beni derinden etkilemiştir. Üniversite yıllarımda ise hocalarım Prof. Dr. Eser Borak ve Prof. Dr. Muzaffer Bodur akademik kimlikleri, insan ve doga sevgileriyle bana örnek olmuşlardır. Beni akademik kariyer yapmaya yönlendiren, cesaretlendiren ve destekleyen hocalarım kariyer yolumu açtılar. Dünya Kadınlar Günün’de iyilik için azim ve kararlılıkla çalısmaya devam eden, ilham veren tüm kadınları saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

The first woman to illuminate my path and to inspire me was my mother. She worked both for her family and for others with devotion, and with inexhaustible energy. During my primary school years, witnessing my mother’s work for children without families has deeply affected me. During my university years, my instructors Prof. Dr. Eser Borak and Prof. Dr. Muzaffer Bodur became my role models through their academic identity, their love for people and for nature. My teachers encouraged and supported me to pursue an academic career and opened my career path. With respect and love, I greet all the women who inspire and who continue to work with determination for good.

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı – Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı / İşletme Enstitüsü Direktörü

Professor Zeynep Gürhan Canlı — Dean, Koç University College of Administrative Sciences and Economics / Director, Graduate School of Business