Araştırma | Koç Üniversitesi
Search

Events

JUN '19 SHOW ALL

Updates

JUN '19 SHOW ALL

Araştırma

Araştırma Olanakları

Araştırma Olanakları

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Koç Üniversitesi’nde bulunan çok sayıda araştırma merkezi ve laboratuar evrensel bilim literatürüne katkı yapacak çalışmalar yürütmektedir. Üniversitede öğrenim gören lisans öğrencileri, lisansüstü programlarda okuyan öğrenciler ve hatta yaz okulu programları ile lise öğrencileri; araştırma merkezleri ve laboratuarlarda yürütülen çalışmalara katkı yapabilmektedir.

Öğretim Üyesi Profili

Öğretim Üyesi Profili

Öğretim üyelerimizin çoğu doktora derecelerini dünyanın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır.

Araştırmacılara Yönelik Programlar

Araştırmacılara Yönelik Programlar

Koç Üniversitesi lise, üniversite öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara, araştırmalarını üniversitemizdeki öğretim üyeleriyle beraber sürdürecekleri programlar düzenlemektedir.

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi’nde dış kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin hazırlanmasında akademisyenlerimize destek veren ve onlarla birlikte projelerin yürütülmesinde rol alan birim, Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü’dür. Üniversitemizde Ocak 2004’ten başlayarak, Aralık 2017'ye kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin sayısı 761 olup bu projelerin toplam büyüklüğü 320 milyon TL’dir. 

Aralık 2017 itibarıyla Koç Üniversitesi'nin dış kaynaklı Ar-Ge projeleri arasında en büyük başarılarından biri, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) destekleri alanındadır. Daha önce FP7 altında başlayan Mühendislik Fakültesi'nden Kerem Pekkan’ın (Başlangıç Fonu) ve Hakan Ürey’in (İleri Seviye Fonu) projelerinden sonra Ufuk 2020 döneminde KU başarısı artmıştır: 2014 sonunda Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Cory Dunn, Başlangıç Fonu desteğine hak kazanmış, projesi Nisan 2015'te başlatılmıştır. Bunun yanında, Şubat 2015'te, Sedat Nizamoğlu (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Özyeğin Üniversitesi altında başvurusunu alıp hak kazandığı ERC Başlangıç Fonu'nu Koç Üniversitesi'ne taşıma kararı almıştır. 2016'dan bu yana Koç Üniversitesi dört ERC projesine daha evsahipliği yapmaya başlamıştır: Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Elif Nur Fırat Karalar'ın ERC Başlangıç Fonu; Erdem Kabadayı'nın (Tarih Bölümü) Bilgi Üniversitesi altında alıp üniversitemize taşıdığı Başlangıç Fonu; Erdem Yörük'ün (Sosyoloji) Başlangıç Fonu ve Seda Keskin'in (Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü) Başlangıç Fonu. 

Böylece 2017 sonu itibarıyla Koç Üniversitesi Türkiye'de ERC programındaki en başarılı kurumdur. Türkiye'de koordinatörlüğü yapılan 15 ERC projesinin 8 tanesi Koç Üniversitesi'nde yürütülmektedir. Bunun yanında, ERC projesi yürüten Hakan Ürey, Ufuk 2020 altında projesinin teknolojik çıktılarının ticarileştirilmesi için iki kez ERC'nin "Proof of Concept" fonunu almıştır. Kerem Pekkan'ın yürüttüğü ERC projesi de aynı şekilde ek bir "Proof of Concept" fonu ile Ufuk 2020 altında desteklenmiş durumdadır. Türkiye'deki ERC projeleri arasında bu ek fonu alan sadece bu iki KU araştırmacımızdır.

Koç Üniversitesi ayrıca, Ufuk 2020'de TÜBİTAK'tan sonra Türkiye'nin en başarılı kuruluşudur. Üniversitede 2017 sonu itibarıyla 10 milyon Avro değerinde Ufuk 2020 projesi yürütülmektedir.

2017'de 65 yeni proje dış fonlarla desteklenmiştir. Bu projelerin değeri yaklaşık 46 milyon TL olmuştur. 2017 sonu itibarıyla yürümekte olan projelerin sayısı 168, toplam bütçe değeri 198 milyon TL'dir.

Alttaki grafik, Ocak 2004-Aralık 2017 arasında desteklenen proje bütçe toplamlarını donörlere göre göstermektedir.

(grafiği büyütmek için üstüne tıklayın)

Araştırma Destekçisi Kurumlar:

 • AKKIM
 • ARAMCO Overseas
 • ARCELIK
 • ASTRAZENECA
 • AXA Research Fund
 • British Academy
 • European Commission - Framework Program 7
 • European Commission - Horizon 2020
 • European Commission - ERASMUS+
 • European Commission - EaSI
 • European Molecular Biology Organization - EMBO
 • FORD OTOSAN
 • ICGEB
 • INTETRA
 • James S. McDonnell Foundation
 • Istanbul Kalkınma Ajansı
 • LOCKHEED MARTIN
 • ROKETSAN
 • Royal Society
 • Siemens
 • Stavros Niarchos Foundation
 • T.C: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • T.C: Kalkınma Bakanlığı
 • TEKNOMA
 • TÜBİTAK
 • TÜPRAŞ
 • TÜRK TELEKOM
 • UNICEF
 • UNICREDIT
 • VESTEL

Bak: Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Direktörlüğü

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.