Deprem Hazırlıkları ve Afet Yönetimi Çalışmaları / 22 Şubat 2023

Değerli Koç Üniversiteliler,

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yol açtığı büyük afet hepimizi derinden üzmüştür; bizleri yasa boğan bu afetten etkilenen, Koç Üniversite camiamız dahil bölgedeki milyonlarca insana geçmiş olsun. Söz konusu afetin, deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyması çerçevesinde, kampüs binalarımızın depreme dayanıklılığı ve afet yönetimine ilişkin yürütülen hazırlık çalışmaları konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun üçüncü maddesi ile 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun onikinci ve onyedinci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Deprem Yönetmeliğine göre Koç Üniversitesi’nin kendi mülkü ya da kiralık/tahsis olarak kullandığı tüm binalarda deprem yönetmeliğine uyum  değerlendirme çalışmalarına Mart 2020 tarihi itibarıyla başlanmış ve 30 Ekim 2022 tarihi itibarıyla da tüm çalışmalar tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında yer alan

 • Rumelifeneri Kampüsünde 69
 • Batı Kampüste 7
 • İstinye Kampüsünde 6
 • ANAMED binalarında 3
 • Taş Mektep
 • VEKAM
 • AKMED
 • Ayvalık Osmanlıca Yaz Okulu

binalarında toplam 89 adet binanın son yönetmeliğe uyum değerlendirmesi yapılmış ve 9 adet binada güçlendirme ihtiyacı tespit edilmiştir.

Güçlendirme ihtiyacı tespit edilen, Rumelifeneri Kampüsündeki Henry Ford yurt binası, İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Öğrenci Merkezi binaları ile İstinye Kampüsündeki F, G, H bloklar ile Spor Salonu binalarında güçlendirme çalışmaları 2022 yaz döneminde tamamlanmış ve Koç Üniversitesi kullanımındaki tüm binalarımız son deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmiştir.

Binalarımızın güvenliği yanında, her türlü afet ve acil durumda hazırlıkların ve koordinasyonun en etkili ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için 2020 yılında akademik ve idari üst düzey yöneticilerimizden oluşan Kriz Masası Ekibi kurulmuştur. Söz konusu ekibin, olası afet veya acil durumlarda yönetim ve koordinasyonunu sağlamak üzere Acil Durum Yönetim Planı hazırlanmış, gerekli görülen aksiyonların alınmasına başlanmıştır. Buna ek olarak, 2022 Yılında tüm fakülte, idari ve yurt binalarının Tahliye Planları da hazırlanmıştır.

Afet veya acil durumlardaki hazırlıklarımız ve önlemlerimiz ile ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz.

 • Buz pateni pisti karşısında “Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi” kurulmuştur; kriz masası ekibi tarafından kullanılmak üzere tüm modern donanımlara sahiptir.
 • Rumelifeneri ve Batı Kampüsümüzde 4 adet afet konteyneri bulunmaktadır.
 • Deprem olması durumunda artçı sarsıntılar nedeniyle binalara girilememesi veya binaların hasar görme olasılığı çerçevesinde konaklama amaçlı 4 adet büyük sahra çadırı, 4 adet ilkyardım çadırı temin edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde buz pateni pistimizin de yine bu doğrultuda kullanılması planlanmıştır.
 • Fakültelerimiz, idari ve yurt binalarımızda deprem algılayıcı sismik sensörler ve bu sensörler tarafından aktif edilen anons sistemi kurulmuştur.
 • Yurt binalarımızda küçük ancak hissedilebilir depremler de dikkate alınarak, turnike ve kartlı geçiş sistemlerini 4 farklı noktadan devre dışı bırakabilecek deprem butonu uygulaması yapılmıştır. Bu sayede küçük sarsıntılarda da binalarda bulunanların hızla tahliye olarak bina dışlarında yer alan toplanma alanlarına ulaşması sağlanacaktır.
 • Olası internet bağlantısının devre dışı kalması durumlarına karşı, RFK ve BK toplam 4 noktada uydu interneti kullanıma hazır hale getirilmiştir.
 • Toplamda 223 çalışanımıza tam gün teorik ve uygulamalı Acil Durum ve Afetlerle Mücadele Destek Ekipleri eğitimleri verilmiş, 55 çalışanımız sertifikalı ilkyardımcı kimlik belgesi almıştır. Önümüzdeki günlerde Acil Durum ve Afetlerle Mücadele Destek Ekipleri Eğitimleri, Afet Farkındalık Eğitimleri, İlkyardım Eğitimleri, Afet ve Acil Durum Tatbikatları yapılacaktır.
 • Koç Üniversitesi Arama Kurtarma takımı (KUAK) için yeni bir düzenlemeye gidilmiş, ekibin genişletilerek, eğitim, araç, ekipman ve teçhizat bakımından güçlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Kampüs güvenliğinin sağlanması için Güvenlik Ekibimiz, olası yangın olaylarına karşı İtfaiye ekibimiz, sağlık konusunda Rumelifeneri ve Batı Kampüs Sağlık merkezlerimiz 7/24 hizmet vermektedir.

Afet sonrası olası psikolojik destek gerektirebilecek durumlara karşı Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi (KURES) ve Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi (KUPTEM) birimlerimiz profesyonel ekipleriyle daima hazırdır.

Kampüslerimizde acil durumlarda kullanılacak toplanma noktalarını, Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi ve afet konteynerlerinin bulunduğu krokileri görmek için lütfen tıklayınız.

Hali hazırdaki ve gelecekteki tüm çalışmalarımızın odağında her zaman öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığının ve güvenliğinin olduğunu bilmenizi isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Genel Sekreterlik Ofisi

Rektörlük Ofisi Mesajı / 9 Şubat 2023

Değerli Koç Üniversiteliler,

Geçtiğimiz pazartesi art arda meydana gelen büyük depremlerin yol açtığı büyük afet hepimizi derinden üzdü. Ne yazık ki, o bölgedeki durumun giderek kötüleştiğine ilişkin haberler alıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz; hepimizi yasa boğan bu afetten etkilenen, Koç Üniversite camiamız dahil bölgedeki milyonlarca insana geçmiş olsun. Maalesef yakın çevremizden de kayıplarımızın olmasının derin acısı nedeniyle, bu kederli dönemde üzüntümüzü ifade edecek kelimeleri bulmakta zorlanıyoruz.

Tek tesellimiz, depremden etkilenen bölgede ve komşu ülkelerde ikamet eden 783 öğrencimizle iletişime geçen Öğrenci Dekanlığı’ndan bu öğrencilerimizin önemli bir bölümünün (uluslararası öğrenciler dahil) sağ olduğu bilgisinin gelmesi oldu. Öğrencilerimizin hem sağlık durumları hem de ihtiyaçları konusunda Koç Grubu ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği halindeyiz; yakın takibimiz ve desteğimiz devam ediyor.

Afet bölgesinde bulunan 87 çalışanımızın da durumlarının iyi olduklarını bildirmek ve bugüne kadar öğrenci ve çalışanlarımız tarafından destek ve yardım amacıyla yapılanlarla ilgili sizi bilgilendirmek isteriz.

Yardım ve destek faaliyetlerimizi koordine eden Koç Üniversitesi Acil Durum Operasyon Ekibi Koç Grubu ve ilgili kamu makamları ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilerimizin ve ekiplerimizin canla başla uğraşarak başlattıkları yardım toplama çalışmaları sayesinde, ihtiyaç listesindeki malzemelerden oluşan yüzlerce kolinin yüklendiği ilk tır dün sabah Hatay’a doğru yola çıktı. Aynı azimle devam ettireceğimiz bu yardım çalışmalarımızla ilgili güncel bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nden 15 kişilik bir ekip tıbbi donanımla birlikte bölgeye sevk edildi. Ayrıca hali hazırda Hastanemizde tedavi gören depremzedeler bulunuyor.

Koç Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (KUAK) İskenderun’a vardı ve afet bölgesine sevk edildi.

Koç Üniversitesi Rehberlik Birimi (KURES), çok yakında ayrıntılarını sizinle paylaşacağımız öğrencilerimize destek programı üzerinde çalışmaya başladı.

Ayrıca Kızılay ile görüşmelerimiz sonucunda, Kızılay tarafından gerekli görüldüğü takdirde gelecek hafta Kampüste kan bağışı için stant kurulmasını gündemimize aldık.

Deprem yardım çalışmalarına olağan üstü gayreteleriyle destek olan tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Öncelikle depremden etkilenen illerimiz olmak üzere, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Sevgi ve en iyi dileklerimizle,

REKTÖRLÜK OFİSİ

Deprem Yardım / 7 Şubat 2023

Değerli Koç Üniversiteliler, 

Yardım toplama çalışmalarımız öğrencilerimiz ve ekiplerimizin destekleri ile devam ediyor. 

Bugün (10 Şubat, Cuma) öğrencilerimiz ve ekiplerimiz saat 09:00 itibarıyla Rumelifeneri Kampüsü’nde Öğrenci Merkezi -1. Katta ve Batı Kampüs’te A4 Binası -1. Katta yer alan toplama noktalarında yardımlarınızı bekleyecekler. 

Teslim edeceğiniz malzemelerin kullanılmamış olması, kullanılmış ise de gerçekten çok temiz, yıkanmış, ütülenmiş ve katlanmış durumda olmaları çok önem taşımaktadır. Ayrıca malzemeleri derleyecek olan ekiplerin işlerini zorlaştırmamak adına listede yer almayan malzemeleri toplama noktalarına getirmemenizi yine önemle rica ederiz. 

Başta öğrencilerimiz olmak üzere, destek olan tüm ekiplerimize çabaları için çok teşekkür ederiz. 

Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerde öncelikler değişmiştir, aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

 • Isıtıcı

 • Battaniye

 • Hijyen seti
  (Islak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu)

 • Kadın hijyen kiti

 • Gıda kolisi

 • Kuru gıda

 • Bebek bezi, mama, biberon

 • Powerbank

 • Mum, çakmak, kibrit

 

 • Nevresim takımı

 • Yastık

 • Uyku tulumu

 • Kış çadırı

 • El feneri

 • Kalem pil

 • Cep ısıtıcısı

 • Kıyafet

  (Yeni/kullanılmamış ve/veya iyi durumda)

  Bebek kıyafeti

  Kışlık bot ve mont

  Termal içlik

  Atkı, bere, eldiven, çorap

  Kullanılmamış kıyafetler

 • Kedi, köpek maması

 • Ev tipi jeneratör