Umran İnan

Rektör
Koç Üniversitesi
twitter.com/umransavasinan

Bir mükemmelik merkezi olmayı amaçlayan Koç Üniversitesi’nin misyonu öğrencilerine dünya çapında bir eğitim vermek, öğretim üyelerinin araştırmaları ile bilimin sınırlarını ilerletmek, edinilen bilgileri toplumun çıkarı için uygulamaya geçirmek ve öğrencilerine gerek kendi disiplinleri ile sınırlı olmayan çok geniş tabanlı bir bilgi yelpazesi, gerekse de en yüksek etik değerler, sosyal sorumluluk ve vatandaşlık olgularını aşılamaktır.

Koç Üniversitesi öğrencileri mesleklerinde lider olarak, soruşturma cesareti olan, eleştirel düşünce ve analiz yapabilen, yapıcı ve yaratıcı düşünerek yeni sonuçları ve uygulamaları tasarlayabilen, hayat boyu öğrenme merak ve hevesi olan ve aynı zamanda da demokratik değerler, düşünce hürriyeti ve Cumhuriyetimizin temel ögelerinin bekçileri olan bireyler olarak yetiştirilmektedirler.