Akademik | Koç Üniversitesi
Arama

Etkinlikler

HAZ. '19 TÜMÜNÜ GÖR

Duyurular

HAZ. '19 TÜMÜNÜ GÖR

Akademik

Fakülteler ve Enstitüler

Fakülteler ve Enstitüler

Koç Üniversitesi fakülteleri, çalışmalarını uzmanlık alanları doğrultusunda ve disiplinlerarası eğitim ve işbirliği anlayışı ile araştırma odaklı olarak yürütmektedir. Koç Üniversitesi olarak tıp ile sosyal bilimlerin, mühendislik ile tıbbın, mühendislik ile sosyal bilimlerin ve benzeri kesişim noktalarını da kapsayan bir eğitimin önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm fakültelerimiz, bu çerçevede, çağın gerekleri doğrultusunda, gelecek vizyonu aşılayan; merak duygusunu pekiştiren; çevreye ve dünyaya karşı sorumluluk taşıyan eğitim programları sunuyorlar.

Akademik Takvim ve Dersler

Akademik Takvim ve Dersler

Kayıt Kabul Ofisi, akademik takvimin oluşturulmasından, ders katalogundan, tüm derslerin ve mezuniyet derecelerinin koordinasyonundan, akademik kayıtlardan sorumludur. Koç Üniversitesi akademik kayıtları ve dersler hakkında bilgi online akademik bilgi sistemi KUAIS’te tutulmaktadır.

İngilizce Öğrenim

İngilizce Öğrenim

Koç Üniversitesi’nde öğrenim dili İngilizce’dir. Üniversite, evrensel bilim literatürüne katkı yapacak, uluslararası iş dünyasında yönetici olacak, küresel fikir platformlarına katkı yapacak dünya vatandaşlığı bilincine sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda İngilizce öğrenim kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Uluslararası Eğitim

Uluslararası Eğitim

Koç Üniversitesi, dünya ile entegre düşünebilen, evrensel boyutta sorumluluk duyan, küresel vatandaşlık bilincine sahip öğrenciler yetiştirmektedir. Ayrıca, üniversitenin tüm akademik üretimi evrensel bilim literatürüne katkı amaçlamaktadır. Öğretim üyelerinin yüzde 95’i dünyanın önde gelen üniversitelerinden mezundur. Koç Üniversitesi uluslararası bir üniversite olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğretime Destek

Öğretime Destek

Koç Üniversitesi, mükemmeliyet merkezi olma vizyonu doğrultusunda; eğitimi, sadece derslerden oluşan bir yapı olmanın ötesinde bir diyalog paltformu olarak kabul etmektedir. Bu çerçevede, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin eğitim diyalogundan maksimum seviyede yararlanabilmesine yönelik destek mekanizmaları kurulmuştur. Koç Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT), Akademik ve Hayat Becerileri ofisi (ALIS), Menthor’luk, Yeni Gelenler Danışmanlığı (Freshman Advising) bu doğrultuda çalışmaktadır.