Başvuru | Koç Üniversitesi
Arama

Etkinlikler

HAZ. '19 TÜMÜNÜ GÖR

Duyurular

HAZ. '19 TÜMÜNÜ GÖR

Başvuru

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kabulü

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kabulü

Üstün yetenekli gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi; öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektedir. Koç Üniversitesi, akademik programlarından mimari tasarımına kadar tüm konularda öğrenci odaklı bir anlayış benimsemektedir. İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitime hizmet etmekte olan Koç Üniversitesi 22 lisans, 31 yüksek lisans ve 16 doktora programı ile Türkiye'de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Kayıt ve Kabul

Kayıt ve Kabul

Koç Üniversitesi Kayıt ve Kabul Müdürlüğü öğrencilere, öğretim üyelerine ve Koç Üniversitesi çalışanlarına sunduğu hizmetlerle akademik ortamın düzenli yürümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Kayıt ve Kabul Müdürlüğü öğrenci ile ilgili her türlü akademik işlemin yapıldığı, kayıtların tutulduğu, belgelerin saklandığı, hazırlandığı ve dağıtıldığı bir birimdir. Müdürlük, ders notlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde saklar, tüm belge ve evrağı hazırlar.

Uluslararası Öğrenciler

Uluslararası Öğrenciler

Dünya çapında akademisyenleri bünyesinde bulunduran Koç Üniversitesi, yürüttüğü tüm çalışmalar ile evrensel bilim literatürüne katkı sağlamaktadır. Merak eden, sorumluluk alan dünya vatandaşları yetiştirme anlayışı ile eğitim veren Koç Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen akademik kurumları ile ortaklıkları bulunmaktadır. Bugün Üniversitemizde çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci eğitimlerini sürdürmektedir.

Yatay Geçiş

Yatay Geçiş

Yurt içinde veya yurt dışında denkliği olan bir öğretim kurumunun lisans programının en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar (destek ve hazırlık sınıfları hariç) ve derslerinde geçersiz notu olmayanlar Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabilirler.

Özel Öğrenci Kabulü

Özel Öğrenci Kabulü

‘Özel Öğrenci’ uygulaması ile belirli derslere diploma alma amacı taşımadan katılmak mümkündür. Koç Üniversitesi’nde 22 lisans, 32 yüksek lisans ve 18 doktora programı kapsamında her dönem ortalama 650'e yakın ders açılmaktadır.