Uluslararası İşbirlikleri | Koç Üniversitesi
Arama

Etkinlikler

HAZ. '19 TÜMÜNÜ GÖR

Duyurular

HAZ. '19 TÜMÜNÜ GÖR

Uluslararası İşbirlikleri

Uluslararası niteliklere sahip, en yetkin mezunları yetiştirmek misyonuyla hareket eden Koç Üniversitesi, küresel çapta tanınmış, saygın kurumlarla işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Üniversite akreditasyonlar kazanmakta, stratejik ortaklıklar kurmakta ve seçkin birliklere üye olmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Koç Üniversitesi, uluslararası sözleşme ve standartlara bağlılığıyla bir dünya vatandaşı olduğunu kanıtlamaktadır.

DS (Diploma Supplement) Label

Bologna süreci ve 11 Mart 2005 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı doğrultusunda, Koç Üniversitesi'nde Diploma Eki, tüm öğrencilere ücretsiz olarak verilir. Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslar arası alanda tanınmasını pekiştirmeyi hedefler. Diploma ekinde yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif eden bilgilere yer verilir. Derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek ögretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada, adı ve kimliği belirtilen kişinin başarıyla tamamladığı bilgilerine yer verilir.

Diploma Eki hakkında ayrıntılı bilgi için linki tıklayınız.

Akreditasyon

EQUIS

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Mart 2009’da EQUIS (The European Quality Improvement System-Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi) akreditasyonunu almaya hak kazanmıştır. EQUIS, EFMD (European Foundation for Management Development-Avrupa İşletme Geliştirme Vakfı) tarafından yönetilmektedir ve işletme, iş yönetimi alanlarında yüksek eğitim veren enstitülerin kalite değerlendirme, geliştirme ve akreditasyonlarında uluslararası alanda öncü bir sistemdir.

Sistemin kapsamında enstitülerin en alt derecelerinden PhD derecesine kadar ve diplomasız programlar da dahil olmak üzere tüm programlar bulunmaktadır.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, hem Türkiye’de hem de yakın bölgede EQUIS akreditasyonu kazanan ilk ve tek okul olmakla gurur duymaktadır. Akreditasyon Enstitü’nün programları, öğrencileri, mezunları ve fakültesiyle global tanınırlık kazanma hedefinde bir kilometre taşı olmuştur.

EQUIS ile ilgili detaylı bilgi için: www.efmd.org

ANCC

Ekim 2010’da Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Amerikan Hemşireler Birliği’nin (American NursesAssociation/ANA) bir yan kuruluşu ve global akreditasyon hizmetleriyle ilgili tanınmış bir lider olan Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (American Nurses Credentialing Center/ANCC) tarafından belgelendirilmiştir.

ANCC, dünyanın en büyük ve en prestijli hemşire akreditasyon kuruluşu olup, global akreditasyon hizmetlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve sağlanmasıyla ilgili ISO 9001:2008 belgesini başarıyla gerçekleştiren ve hemşireler ve sağlık kurumlarına yönelik ürünleri destekleyen tek hemşire akreditasyon kuruluşudur.

1974’te kurulan Primary Accreditation, hemşirelere kaliteli eğitim sunan kuruluşları (veya kuruluşların bileşenlerini) onaylar. Bu akreditasyon, sürekli eğitimin geliştirilmesi ve verilmesiyle ilgili standartları tanımlayarak ve uygunluk sağlanmasına yönelik gönüllü bir akran değerlendirme süreci vererek, sağlık hizmetlerinin kalitesine ve profesyonel hemşirelik uygulamalarına katkıda bulunur.

Ortaklık

CEMS

Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Okulu, öncü işletme okulları ve uluslararası şirketlerin stratejik kurumu olan CEMS birliğinin (The Global Alliance in Management Education-İşletme Eğitimi Global Birliği) asil akademik üyesidir.

Yüksek lisans alanında ön tecrübe açısından liderlerin global ligi olan CEMS, üyeleri bakımından benzersiz bir üne sahiptir: 26 dünya standartlarında akademik enstitü (25 asil üye ve 1 kısmi üye) ve 2 sosyal ortak (STK’lar) uluslararası yüksek lisans öğrencilerine yüksek kalitede eğitim ve profesyonel deneyimin eşsiz birleşimini sunabilmek için birlikte çalışmaktadır. En önemli misyonu ise işletme alanında yüksek lisans için global bir mükemmeliyet standardı oluşturmaktır. CEMS’in asli üyesi olarak Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Okulu, prestijli ve uluslarüstü bir işletme derecesi olan CEMS MIM (Master in International Management-Uluslararası İşletme Yüksek Lisansı) sunmaktadır. Bu yüksek lisans programı sadece çok seçici kriterleri karşılayabilen CEMS okulları tarafından verilebilmektedir.

CEMS ile ilgili detaylı bilgi için: www.cems.org

CFA

Koç Üniversitesi’nin Finans Yüksek Lisans Programı, CFA’in Türkiye’deki ilk ve Avrupa’daki 36 seçkin ortağından biri olmuştur.

CFA, diploma programlarında CFA Programı müfredatının önemli bir bölümünü kapsayan sınırlı sayıda elit enstitüyle ortaklık kurmuştur.

CFA Enstitüsü, CFA® (Chartered Financial Analyst®-Uzman Mali Analist) ve CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement-Yatırım Performans Ölçümü Sertifikası) müfredatlarını yöneten, dünya çapında sınav programları yürüten global bir birliktir. Ayrıca yatırım endüstrisi için pek çok araştırma yayınlamakta, profesyonel gelişim programlarını yönetmekte ve gönüllü, etik değerler odaklı profesyonel ve performans raporlama standartları oluşturmaktadır.

CFA ile ilgili detaylı bilgi için: www.cfainstitute.org

Üyelik

ISCN (International Sustainable Campus Network)

Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) önde gelen kolej, üniversite ve kurumsal kampüslerle fikir ve bilgi alışverişi sağlayarak onlarla birlikte sürdürülebilir kampüs için en iyi uygulamaları bulmada ve sürdürülebilirliğin araştırma ve öğretimle bütünleştirilmesine dünya çapında bir forum sağlayarak destek vermektedir. ISCN, 2009 yılında bir Dünya Ekonomi Forumu girişimi olan, kampüs sürdürülebilirliğini 3 temel prensipte düzenleyip kuruluşların en yüksek derecede bağlılığını ve sürdürülebilirlik hedefleri için yıllık raporlamayı zorunlu kılan, Sürdürülebilir Kampüs Sözleşmesini oluşturmak için en iyi 26 küresel üniversite liderini bir araya getiren Evrensel Üniversite Liderleri Forumu’yla (GULF) ortaklık yapmıştır. Bu tarihe kadar, 60’tan fazla üye (2014’teki durum) Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’dan 26 ülkenin üst düzey kolej ve üniversite temsilciliğini yapmıştır. Koç Üniversitesi 2014 sonbaharında sürdürülebilirlik aktivitelerinin geliştirmek, düzenlemek ve desteklemek için ‘‘Sürdürülebilir Kampüs Çalışma Ekibi’’ni kurmuştur. ISCN hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: http://www.international-sustainable-campus-network.org

PIM

PIM (Partnership in International Management) 1973 yılında NYU, LBS ve HEC tarafından kurulan ilk uluslararası MBA öğrenci değişim program ağıdır. PIM’de yer alan her bir üye, işletme ve yönetim alanında mükemmeliyeti temsil eder ve sunduğu MBA ya da lisans üstü işletme programı ile bulunduğu ülke ve coğrafyada lider konumdadır. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, 2014 yılında PIM Network’e Türkiye’den ilk ve tek üniversite olarak katılmıştır. PIM’in dünya çapında 60 üyesi bulunmaktadır.

PIM, üyeleri arasında uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar arasında değişimi teşvik etmekte ve ortak program ve araştırma projeleri geliştirilmesini sağlamaktadır.

PIM ile ilgili detaylı bilgi için: www.pimnetwork.org/

EFMD

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, EFMD (The European Foundation for Management Development-Avrupa İşletme Geliştirme Vakfı) üyesidir.

EFMD, Belçika merkezli uluslararası bir kurumdur. 82 ülkede akademi, işletme, kamu hizmetleri ve danışmanlık alanlarında hizmet veren 750’den fazla üye kuruluşuyla EFMD, işletme alanında gelişim sağlamak için inovasyon ve en iyi uygulamalar üzerine bilgi, araştırma, network yaratma ve münazara alanlarında eşsiz bir forum sağlamaktadır.

EFMD işletme eğitiminde kalitenin yetkili organı olarak tüm dünyada kabul görmektedir ve işletme okulları, işletme programları, kurumsal üniversiteler ve teknoloji uzantılı eğitim programlarında standartları belirleyen hizmetler sunmaktadır.

EFMD ayrıca 2003 yılında Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Anlaşması’yla (Global Compact) bir ortaklık anlaşması imzalamış ve daha sonra Globally Responsible Leadership Initiative’in (Global Sorumlu Liderlik İnisiyatifi) yaratılma sürecine öncülük eden Global Responsibility Invitation (Global Sorumluluk Daveti) programını başlatmıştır.

EFMD ile ilgili detaylı bilgi için: www.efmd.org

AACSB

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü aynı zamanda AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business-İşletme Üniversiteleri Geliştirme Birliği) üyesidir. AACSB 75’ten fazla ülkede yaklaşık 1200 üyeye sahiptir.

AACSB kendini işletme eğitiminin gelişimine adamış eğitim enstitüleri, işletmeler ve diğer tüm kurumları kendi bünyesinde buluşturan global ve kar amacı gütmeyen bir birliktir. 1916 yılında kurulan AACSB, üyelerine işletme programlarını ve okullarını sürekli olarak geliştirebilecekleri çeşitli ürün ve hizmetler sunmaktadır.

AACSB ile ilgili detaylı bilgi için: www.aacsb.edu.

GBSN

Aralık 2009’da Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Yüksek Okulu ile GBSN’e (The Global Business School Network-Global İşletme Okulu Ağı) katılan ilk üniversite olmuştur.

Dünya Bankası ve Dünya Bankası kuruluşu olan IFC’nin (International Finance Corporation) destekleriyle, GBSN gelişen pazarların gelecek kurumsal liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

Saygıdeğer işletme okullarıyla yerel işletme fakülteleri arasında profesyonel bir işbirliği kurmayı hedefleyen GBSN’e 21 ülkeden 39 işletme okulu üyedir.

Bir GBSN üyesi olarak Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Okulu, daha iyi bir dünya yaratmak için işletmenin gücünü kullanan yeni nesil işletme liderlerinden bir network oluşturmaktadır. Yetişmekte olan, yetenekli işletmeciler toplumu profesyonel kariyerleri ve diğer özellikleriyle olumlu yönde etkileyeceklerdir.

GBSN ile ilgili detaylı bilgi için: www.gbsnonline.org

Birleşmiş Milletler İnisiyatifleri

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)

Koç Üniversitesi 2007 yılında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalamıştır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, tüm işlem ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel olarak kabul edilmiş 10 prensip doğrultusunda gerçekleştirmeye kendini adamış kurumlar için oluşturulmuş stratejik politika inisiyatifidir. Böylece globalleşmenin temel itici gücü olan şirketler pazarların, ticaretin, teknolojinin ve finansın her yerde ekonomileri ve toplumları geliştirmesine yardımcı olabilmektedir.

Bu anlayışın hızla yayılması Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin büyümesini de sağlamaktadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi, 8700 kurumsal katılımcı ve 130 ülkeden diğer paydaşlarıyla birlikte, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk inisiyatifidir.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgi için: www.unglobalcompact.org.

Koç Üniversitesi UN Global Compact COE Raporu​

PRME

2008 yılında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, PRME’ye (Principles of Responsible Management Education Initiative-Sorumlu İşletme Eğitimi İnisiyatifi İlkeleri) katılmıştır. Böylece işletme programları kurumsal ve sosyal sorumluluğu geliştirmeye olan bağlılığını güçlendirmiştir.

PRME inisiyatifinin misyonu sorumlu işletme eğitimi, araştırma ve düşünce liderliğini global olarak teşvik etmektir.

PRME, BM Küresel İlkeler Anlaşması gibi uluslararası kabul gören değerlerden ilham almaktadır. 21. yüzyılda toplumların ve işletmelerin karşılaştığı karmaşık zorluklarla başa çıkabilen yeni nesil liderler yetiştirebilmek için işletme enstitülerinin sürekli gelişimini sağlayacak süreçler yaratmayı amaçlamaktadır.

PRME ile ilgili detaylı bilgi için: www.unprme.org.

UNAOC (Medeniyetler İttifakı)

Koç Üniversitesi, kültürler ve dinler üzerinden milletler ve insanlar arasındaki anlayışı ve müşterek ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan UNAOC’a (United Nations Alliance of Civilizations-Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı) Türkiye’den ortak olan ilk üniversitedir. UNAOC ayrıca kutuplaşma ve aşırıcılığı tetikleyen güçlerle mücadeleye de yardımcı olmaktadır.

Medeniyetler İttifakı, Birleşmiş Milletler’in himayesinde, İspanya ve Türkiye hükümetlerinin girişimleriyle 2005 yılında kurulmuştur.

New York’ta bulunan UNAOC Sekreterliği, farklı millet ve toplumlar arasında kültürlerarası ilişkileri geliştirmek üzere uluslararası ve bölgesel hükümetler, organizasyonlar, sivil toplum grupları, vakıflar ve özel sektörden oluşan global bir network’le birlikte çalışmaktadır. UNAOC ayrıca güven, uzlaşma ve karşılıklı saygı yaratacak inovatif projelerin tanıtımı için çalışmaktadır. Bu tarz projelerin desteklenmesi için dört ana alanı benimsemiştir. Bu alanlar gençlik, medya, eğitim ve göçtür.

UNAOC (Medeniyetler İttifakı) ile ilgili detaylı bilgi için: www.unaoc.org.

Sıralamalar

THE (Times Higher Education)

Koç Üniversitesi, Times Higher Education (THE) sıralamasında 50 yaşından genç üniversiteler arasında dünya klasmanında 41'inci sırada yer aldı.

Sıralamaları görmek için tıklayın.

Financial Times Sıralaması

Financial Times dergisi tarafından yapılan sıralamada Koç Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı (EMBA), 2011 yılında 72. ve son üç yıla ait sıralamada 64’üncü sıraya yerleşmiştir. Aynı zamanda kadın öğretim üyesi oranı ile dünya sıralamasında birinci olmuştur. Koç EMBA Programı hem Türkiye’de hem de yakın bölgede bu denli prestijli bir sıralamada yer alan tek programdır. Koç EMBA yine Türkiye’den ve içinde bulunduğumuz bölgeden bu sıralamaya girebilen ilk ve tek üniversite ve program olmuştur.

Financial Times, işletme okullarına ve bu okulların son üç yılda mezun olmuş öğrencilerine bir anket uygulamaktadır. Ardından sıralama üç ana kritere göre yapılmaktadır:

1. Kariyer Gelişimi
2. Kadın öğretim görevlisi oranı
3. Düşünce Liderliği

Öğrenci ve fakültedeki çeşitlilik bakımından, gurur duyarak bildiriyoruz ki, İşletme Yüksek Okulumuz tüm dünyada kadın-fakülte oranında 2009 ve 2010 yıllarında olduğu gibi bu yıl da 1’inci sıradadır. Bu, dengeli bir cinsiyet dağılımı açısından okuldaki çeşitliliği vurgulayan önemli bir göstergedir.

Okullar aynı zamanda düşünce liderliği açısından da değerlendirilmektedir. Bu kategorideki önemli bir kriter, Financial Times tarafından belirlenen en iyi mecralardaki yayınlanan yazı sayısıdır. Öğretim üyelerimiz kendi alanlarında uluslararası çapta tanınmışlardır. Oldukça prestijli yayınlardaki makaleleriyle de kanıtlandığı üzere kendilerinin araştırmaları işletmenin farklı dallarındaki global teori gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Financial Times 2011 sıralaması için tıklayınız.