Kilometre Taşları | Koç Üniversitesi
Arama

Etkinlikler

NİS '19 TÜMÜNÜ GÖR

Duyurular

NİS '19 TÜMÜNÜ GÖR

Kilometre Taşları

Tarihçe

2014

 • Koç Üniversitesi, kuruluşunun 20. Yılını kutlar. 20. Yıl kapsamında;
  “Bilimsel Sorgulamalar Sergisi” (Kasım 2013 – Ocak 2014) ve “Prof. Dr. Michio Kaku: Bilim 21. Yüzyılı Nasıl Değiştirecek?” Konferansı (10 Ekim 2013) gerçekleşmiş ve Koç Üniversitesi Yayınları, “Bilime Övgü” kitabını okuyucularla buluşturmuştur.
 • Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) dahilinde aşağıdaki Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri, ödül almaya hak kazanmışlardır:
   
  • Dr. Öğr. Üyesi Sinem Çöleri Ergen
  • Prof. Dr. Özgür Barış Akan
  • Doç. Dr. Seda Keskin Avcı
  • Dr. Öğr. Üyesi Emre Mengi
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Altan Olcay
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nİyazioğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bağcı Önder
 • Prof. Dr. Attila Gürsoy, Bilim Akademisi Asli Üyesi olarak seçilmiştir.
 • Prof. Dr. Özgür Barış Akan, Kadir Has Üniversitesi Umut Vaad Eden Bilim İnsanı ödülünü almıştır.
 • Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, Bilim Kahramanları Derneği 2013 yılı ödülünü almışlardır.
 • OPET ve Koç Üniversitesi işbirliği ile Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarı (KUNAL) faaliyete geçmiştir. Ürün anlamında dünyanın ilk, ekipman açısından Avrupa’nın tek laboratuvarı olan Koç Üniversitesi Opet Nanomalzemeler Araştırma Laboratuvarı’nda (KUNAL) katma değeri yüksek, teknolojik ürünler geliştirilecektir.
 • Prof. Dr. Zeynep Aycan, TÜBİTAK Bilim ödülünü almaya hak kazanmıştır.
 • Prof. Dr. Özgür Barış Akan, Doç Dr. Bahar Rumelili ve Dr. Öğr. Üyesi Fuat Balcı TÜBİTAK Teşvik ödülü almaya hak kazanmışlardır.

2013

 • Prof. Özgür Barış Akan's "Communication Theoretical Foundations of Nervous System Towards BIO-inspired Nanonetworks and ICT-inspired Neuro-treatment" başvurusu, Avrupa Araştırma Komisyonu’nun (ERC) tarafından kabul edilmiş ve 2 Milyon Avro destek almaya hak kazanmıştır.
 • Prof. Dr. Hakan Ürey’in “Arttırılmış gerçeklik ve 3 boyutlu uygulamalar için yeni görüntüleme ve izleme teknolojileri” başvurusu, Avrupa Araştırma Komisyonu’nun (ERC) tarafından kabul edilmiş ve 2,5 Milyon Avro destek almaya hak kazanmıştır.
 • Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alphan Sannaroğlu, TÜBİTAK Bilim Ödülünü almaya hak kazanmıştır.
 • Koç Üniversitesi ve Tüpraş işbirliği ile kurulan; Türkiye’nin özel sektör destekli ilk enerji merkezi, Fosil yakıtlar, güneş yakıtları ve biyoyakıtlar üzerine araştırmaların yürütüleceği “Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi” (KUTEM) faaliyete geçmiştir.
 • Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Seda Keskin Avcı, TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almaya hak kazanmıştır.
 • Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, WAPOR En İyi Yayın ödülünü almaya hak kazanmıştır.
 • Prof. Dr. Ayşegül Özsomer, “Global ve Yerel Markalar arasındaki Etkileşim: Marka küreselleşme algısı ve yerel simgeleşmeye yakından bakış” makalesi ile Tamer Çavuşgil ödülüne layık görüldü.
 • Dr. Öğr. Üyesi Mendere Işkın, Mustafa Parlar Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
 • Doç Dr. Mine Çağlar, Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Genç Bilim İnsanları (GEBIP) ödüllerinden 9’unu Koç Üniversitesi öğretim üyeleri almıştır:
   
  • Seda Keskin Avcı - Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
  • Reşat Bayer - Uluslarası İlişkiler
  • Özgür Birer - Kimya
  • Kazım Büyükboduk - Matematik
  • Gülayşe İnce Dunn - Moleküler Biyoloji & Genetik
  • Seda Ertaç - Ekonomi
  • Nurhan Özlü - Moleküler Biyoloji & Genetik
  • Mehmet Sayar - Makina Mühendisliği
  • Tevfik Metin Sezgin - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • ABD Enerji Bakanı Dr. Ernest Moniz, Koç Üniversitesini ziyaret etmiş, KUTEM’i (Koç Üniversitesi TÜPRAŞ Enerji Merkezi) ziyaret etmiş ve ABD’nin alternatif enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları anlattığı bir konferans vermiştir.
 • Haziran 2013’de Koç Üniversitesi “Times Higher Education” 50 Yaşın Altındaki en İyi Üniversiteler dünya sıralamasında 31. sırada yeralmıştır.
 • Aralık 2013’de Koç Üniversitesi “Times Higher Education” BRIC & Gelişmekte Olan Ülkeler sıralamasında 20. sırada yeralmıştır.
 • Times Higher Education (THE) Asya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 31. olan Koç Üniversitesi, Haziran ayında açıklanan 50 yaş altı dünyanın en iyi 100 üniversitesi içerisinde yine 31.sırada yer almıştır.
 • Koç Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. İsmail Lazoğlu, Prof. İskender Yılgör ve Doç. Dr. Halil Kavaklı tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli yapay deri ve yapay kemik projesi ile “üç boyutlu hassas doku iskeleti sistemi” geliştirildi.

2012

 • Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya Mühendislik ve Prof Dr. Ş.Ziya Öniş Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldılar.
 • Dr. Öğr. Üyesi Menderes Işkın, Fizik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.
 • TÜBİTAK’tan 3 Bilim Ödülü alan Koç Üniversitesi yılın en başarılı akademik kuruluşu oldu.
 • Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Küntay, Hollanda’dan prestijli bir ödül olan Prens Claus Gelişim ve Eşitlik Kürsüsü Ödülü’nü aldı.
 • Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gün Şemin’e, yürütmüş olduğu üstün nitelikli çalışmalarından dolayı Hollanda kraliyet nişanı (Officier Orde van Oranje-Nassau) verildi.
 • *1 TÜBA GEBİP: Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı
 • *2 TÜBİTAK TWAS: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi
 • Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kerem Pekkan, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi ve Avrupa Araştırma Konseyi’nden 5 yıl için 2 milyon euro destek fonu almaya hak kazandı.
 • KUYTAM Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı tarafından aldığı, üç seneyi kapsıyan 15,000,000 TL ($10 000 000) değerinde bir fonla kuruldu.
 • Koç Üniversitesi, Times Higher Education (THE) sıralamasında dünyanın ilk 250 üniversitesi arasına girdi.

2011

 • Dr. Öğr. Üyesi Lemi Baruh Media ve Görsel Sanatlar, Dr. Öğr. Üyesi Menderes Işkın Fizik, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Ünver Matematik ve Doç. Dr. Emre Alper Yıldırım Endüstri Mühendisliği alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı.
 • Dr. Öğr. Üyesi Kaan Güven, Fizik alanında TÜBİTAK - TWAS*2 Teşvik Ödülü’nü aldı.
 • 3 Ekim 2011 tarihinde Koç Üniversitesi- Microsoft Yazılım Mühendisliği Araştırma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
 • 2011-2012 Döneminde Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Programlarına Rumelifeneri Kampüs’ünde başladı.
 • Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şener Aktürk Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülüne layık görüldü.
 • 2011 yılında Prof. Dr. Yaman Arkun TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi seçildi.
 • Dr. Öğr. Üyesi Lemi Baruh, Dr. Öğr. Üyesi Menderes Işkın, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Ünver ve Doç. Dr. Emre Alper Yıldırım kendi alanlarında TÜBA GEBİP Ödülü aldı.
 • Dr. Öğr. Üyesi Şener Aktürk ve Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz, Baki Komsuoğlu Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü’ne; Dr. İhsan Solaroğlu Türkiye Nöroşirürji Dermeği Bilimsel Araştırma Ödülüne layık görüldü.
 • Dr. Öğr. Üyesi Seda Keskin ve Dr. Öğr. Üyesi Gülayşe İnce Dunn L’oreal Türkiye Ulusal Genç Bilim Kadını Başarı Ödülünü almaya hak kazandılar.
 • 2011 yılında Doç Dr. Alper Demir uluslararası Elektrik- Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından “IEEE Fellow” seçildi.
Tarihçe

2010

 • 2010 yılında Medya ve Görsel sanatlar bölümü açıldı.
 • 2010 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu.
 • 2010 yılında, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünya ölçeğinde bir stratejik ittifak olan Uluslararası Okullar Birliği’ne (CEMS) Türkiye’den katılan ilk ve tek üniversite oldu.
 • 2010 yılında Koç Üniversitesi CEMS MIM uluslararası yönetim yüksek lisans programı başladı.
 • 13 Mart 2010 tarihinde Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ilk çalıştayını düzenlendi.
 • Doç. Dr. Alper Erdoğan ve Doç. Dr. Metin Muradoğlu Mühendislik Bilimleri, Dr. Öğr. Üyesi Caner Bakır Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldılar.
 • Dr. Öğr. Üyesi Demircan Canadinç Makine Mühendisliği, Dr. Öğr. Üyesi Erhan Artuç Ekonomi, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kozat Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Dr. Öğr. Üyesi Tarcan Kumkale Psikoloji alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Umran İnan Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK ÖZEL Ödülü’nü aldı.

2009

 • Mart 2009 tarihinde EQUIAS akreditasyonuna Türkiye’de ilk defa Koç Üniversitesi sahip oldu.
 • Doç. Dr. Bahar Rumelili Uluslararası İlişkiler, Doç. Dr. Barış Coşkunüzer Matematik, Doç. Dr. Erdem Alaca Makine Mühendisliği ve Doç. Dr. Metin Muradoğlu Makine Mühendisliği alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Fikri Karaesmen Mühendislik Bilimleri, Prof. Dr. Hakan Ürey Mühendislik Bilimleri ve Doç.Dr. Tolga Etgü Temel Bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Özlem Keskin Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alanında TÜBİTAK - TWAS*2 Teşvik Ödülü’nü aldı.

2008

 • Temmuz 2008 tarihinde Koç’ta 24 saat programı başladı. Bu program kapsamında lise öğrencileri bir günlüğüne üniversiteli oluyor.
 • Doç. Dr. Alper Erdoğan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Doç. Dr. Emre Alkan Matematik, Doç. Dr. Selva Demiralp Cuda Ekonomi, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Taşıran Bilgisayar Mühendisliği ve Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz Uluslararası İlişkiler alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Doç. Dr. Alper Kiraz Fizik ve Doç. Dr. Selva Demiralp Cuda Ekonomi alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldılar.

2007

 • 2007 yılına kadar Koç Üniversitesi’nde değişik konularda 2287 bilimsel seminer ve konferans verilmişti.
 • 2007 yılında İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü açıldı.
 • 2007 yılında Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat fakültesi Kapsamında Felsefe Bölümü kuruldu.
 • 12 Kasım 2007 yılında Koç Üniversitesi, Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladı.
 • 2007 yılında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü açıldı.
 • Prof. Dr. Hakan Ürey Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Prof.Dr. Fikri Karaesmen Endüstri Mühendisliği alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Ali Mustafazade Matematiksel Fizik ve Prof. Dr. İrşadi Aksun Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldılar.
 • Doç. Dr. Alper Demir Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Dr. Öğr. Üyesi Özgür Müstecaplıoğlu Fizik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldılar.

2006

 • Haziran 2006 tarihinde Koç Üniversitesi İlk doktora programı mezununu verdi.
 • 2006 yılına kadar Koç Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim üyelerimiz TÜBİTAK ve TÜBA’dan toplam 48 ödül aldı.
 • Prof. Dr. İbrahim Halil Kavaklı Genetik ve Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Z. Özlem Keskin Kimya Mühendisliği, Doç. Dr. Alper Kiraz Fizik ve Doç. Dr. Selda Küçükçifçi Matematik alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Zeynep Akşin İşletme ve Doç. Dr. Metin Türkay Mühendislik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldılar.
 • Doç. Dr. Burak Özbağcı Matematik alanında TÜBİTAK - TWAS*2 Teşvik Ödülü’nü aldı.
Tarihçe

2005

 • Ekim 2005’de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) hizmete başladı.
 • Prof. Dr. Barış Tan İşletme ve Doç. Dr. Tolga Etgü Matematik alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Doç. Dr. İsmail Lazoğlu ve Prof. Dr. Serpil Sayın Mühendislik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldılar.

2004

 • 2004 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi açıldı. Türkiye’de ilk defa yarı İngilizce yarı Türkçe eğitim veren fakülte olarak eğitime başladı
 • 2004 yılında 21 Aralık 1994 tarihinde alanında ilk ve tek olan ve Amerikan Hastanesi işbirliği ile kurulan SANERC (SEMAHAT ARSEL HEMŞİRELİK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA MERKEZİ) Koç Üniversitesi Hemşirelik Okulu’na bağlandı.
 • 4 Kasım 2004 tarihinde Koç Üniversitesinde Globalleşme ve Demokratik Yönetim Merkezi (GLODEM) kuruldu.
 • 2004 yılında Koç Üniversitesi Türkiye’deki başarılı Üniversitelerden biri olarak AB Mükemmellik Ağı’na “Network of Excellence”a girmeye hak kazandı.
 • 2004 yılının yazında lise öğrencilerine yönelik Yaz Araştırma Okulu (KU Summer Research Experience for High School Students) adlı yeni bir program başladı.
 • 2004 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı açıldı.
 • 2004 yılında Anadolu Uygarlıkları ve Kültürel Miras Yönetimi yüksek lisans programı Türkiye’de ilk defa Koç Üniversitesi’nde açıldı.
 • 2004 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı açıldı.
 • Prof. Dr. Murat Tekalp, Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı.
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Müstecaplıoğlu (Bursiyer) Fizik alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldı.

2003

 • 2003 yılında mezun iletişimini artırmak amacıyla Türkiye’nin ilk interaktif mezunlar sitesi olan KU Mezunlar Derneği yayına girdi.
 • Prof. Dr. İskender Yılgör Kimya, Prof. Dr. Yaman Arkun Mühendislik Bilimleri alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Zeynep Aycan (Bursiyer) Psikoloji, Doç. Dr. Alper Demir (Bursiyer) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Doç. Dr. Burak Özbağcı (Bursiyer) Matamatik alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Ekonomi alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.

2001

 • Prof. Dr. Ali Mostafazadeh Matematik-Fizik, Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu Lazer Optik-Fizik, Prof. Dr. Aylin Küntay Psikoloji ve Prof. Dr. A. Levent Demirel Kimya alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Ali Mostafazadeh Matematik-Fizik, Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu Lazer Optik-Fizik, Prof. Dr. Aylin Küntay Psikoloji ve Prof. Dr. A. Levent Demirel Kimya alanında TÜBA -GEBİP*1 Ödülü’nü aldılar.
 • Prof. Dr. Zeynep Aycan, Psikoloji alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.
Tarihçe

2000

 • 2000 yılında Mühendislik Fakültesi 4 bölümle açıldı.
 • Ekim 2000 tarihinde, Koç Üniversitesi, Rumeli Feneri’ndeki daimi kampüsüne taşındı.

1999

 • 1999 yılında Sn Semahat Arsel tarafından Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu kuruldu.
 • Prof. Dr. A. Levent Demirel, Fizik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.

1998

 • Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, Fizik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.

1996

 • 31 Mayıs 1996 tarihinde Koç Üniversitesi Rumeli feneri Kampüsünün temelleri atıldı.
 • 1996 yılında Koç Üniversitesi ilk lisans mezunlarını verdi.
 • 4.Prof. Dr. Tekin Dereli, Fizik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı.

1995

 • 1995 yılında Koç Üniversitesi ilk İşletme yüksek lisans mezunlarını verdi
 • 15 Ağustos 1995 tarihinde Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği kuruldu.
 • Prof. Dr. Ali Üger, Matematik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı.

1994

 • Prof. Dr. İrşadi Aksun, Mühendislik alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldı.

1993

 • 3 Ekim 1993 tarihinde Suna Kıraç Kütüphanesi kuruldu.
 • 4 Ekim 1993 tarihinde Koç Üniversitesinde İstinye Kampusu Vehbi Koç tarafından “ ilk ders” verildi.
 • 12 Ekim 1993 yılında Koç Üniversitesi resmi törenle açıldı.
 • Prof. Dr. Attila Aşkar, Matematik alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü aldı.