Üniversitemizden beş Öğretim Üyemiz 2021 TÜBA Ödülleri ile onurlandırıldı. Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay 2021 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne layık görülürken, Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emir Salih Mağden ve Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Gizem Erdem Gürel ile yine Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz 2021 TÜBA GEBİP Ödülü’nün sahibi oldu. Ödüle layık görülen tüm Öğretim Üyelerimizi içtenlikle tebrik ederiz.

Daha önce 66 olan TÜBA GEBİP Ödülü sahibi Öğretim Üyesi sayımız böylece 75’e çıkarken, her yıl tüm dünyadan yalnızca üç bilim insanına verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü de Üniversitemizin başarılarına eklendi.

Professor Nazmi Volkan Adsay

Pankreas ve biliyer sistem kanserlerinin teşhisi, sebepleri, sınıflandırılması ve prognostikasyonu konusunda dünyanın en önde gelen isimlerinden biri kabul edilen Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Volkan Adsay Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında 2021 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’nün sahibi oldu.

https://kuttam.ku.edu.tr/team-members/nazmi-volkan-adsay/

Asst. Prof. Emir Salih Mağden

Tümleşik fotonik alanında çalışan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emir Salih Mağden, optik haberleşme, hesaplama ve algılama uygulamalarında kullanılmak üzere silisyum tabanlı optik aygıtlar geliştiriyor. Yapay zekâ teknikleri kullanarak geniş bantlı optik interferometre üretme konusundaki çalışması ile Dr. Mağden ödüle layık görüldü. Projede geliştirilecek yüksek verimli aygıtlar, yeni nesil otonom araçlar, biyomedikal teşhis ve kuantum hesaplama gibi alanlardaki fotonik sistemlerin önemli yapıtaşlarını oluşturacak.

https://pal.ku.edu.tr/emir-salih-magden/

Asst. Prof. Erkan Şenses

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses’in araştırmaları, yapısal malzemeler, biyoloji, enerji ve çevre alanlarında uygulanmak üzere (biyo)polimerler, nanokompozitler, komplex akışkanlar ve membranlar gibi malzemelerde kendiliğinden birleşme ve akıllı davranışların moleküler düzeyde anlaşılmasını amaçlıyor. Dr. Şenses, doğa bilimleri/polimer bilimi alanında almış olduğu TÜBA-GEBİP ödülü projesi kapsamında polimer fiziği ve makromoleküler mühendislik yaklaşımlarını kullanarak esnek, yüksek iletkenliğe sahip ve güvenli katı polimer-bazlı elektrolitler geliştirecek.

http://www.softmatterlab.com/index.html

Assoc. Prof. Gizem Erdem Güler

Psikoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Gizem Erdem Gürel klinik psikoloji, topluluk psikolojisi ve uygulamalı gelişim psikolojisi alanlarında araştırmalar yürütüyor. Çalışmaları, ergenlerde suça sürüklenme ve madde kullanımının ilişkisel müdahalelerle önlenmesine ve dezavatajlı ergenlerin pozitif gelişimlerinin desteklenmesine odaklanıyor. Araştırmalarında ergenlerin aileleri, akranları, partnerleri ve yetişkin rol modellerle kurduğu yakın ilişkileri ve bu ilişkilerin akıl sağlığı ve esenliklerine etkilerini inceliyor. 

https://www.gizemerdemphd.com/

Asst. Prof. Gözde Korkmaz

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gözde Korkmaz gen regülasyonu ve CRISPR’a dayalı fonksiyonel genetik taramalar üzerine odaklanmış olan araştırmaları ile kanser hücrelerini hedefleyebilmek için yeni terapötik hedeflerin bulunması üzerine çalışıyor.

https://kuttam.ku.edu.tr/team-members/gozde-korkmaz/