koç üniversitesi
Koç Üniversitesi fakülteleri, çalışmalarını uzmanlık alanları doğrultusunda ve disiplinlerarası eğitim ve işbirliği anlayışı ile araştırma odaklı olarak yürütmektedir. Koç Üniversitesi olarak tıp ile sosyal bilimlerin, mühendislik ile tıbbın, mühendislik ile sosyal bilimlerin ve benzeri kesişim noktalarını da kapsayan bir eğitimin önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm fakültelerimiz, bu çerçevede, çağın gerekleri doğrultusunda, gelecek vizyonu aşılayan; merak duygusunu pekiştiren; çevreye ve dünyaya karşı sorumluluk taşıyan eğitim programları sunuyorlar.

Fakülteler