Koç Üniversitesi’nde bulunan çok sayıda araştırma merkezi ve laboratuvar evrensel bilim literatürüne katkı yapacak çalışmalar yürütmektedir. Üniversitede öğrenim gören lisans öğrencileri, lisansüstü programlarda okuyan öğrenciler ve hatta yaz okulu programları ile lise öğrencileri; araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yürütülen çalışmalara katkı yapabilmektedir.
[Side-Menu id="3"]