Araştırma Olanakları

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.
Koç Üniversitesi’nde bulunan çok sayıda araştırma merkezi ve laboratuvar evrensel bilim literatürüne katkı yapacak çalışmalar yürütmektedir.
Öğretim üyelerimizin çoğu doktora derecelerini dünyanın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.
Suna Kıraç Kütüphanesi kullanım hakkı, Üniversite yönetmelikleri tarafından Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri, idari personeli ve çalışan ve öğretim üyelerinin aile fertlerine verilmiştir.

Araştırmacılara Yönelik Programlar

Koç Üniversitesi lise, üniversite öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara, araştırmalarını üniversitemizdeki öğretim üyeleriyle beraber sürdürecekleri programlar düzenlemektedir.

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

2022 yılında 141 proje 302.8 Million TL bütçeyle deseklenmiştir. 2 ERC Projesi (80.4 M TL), 1 EIC Projesi (32.2 M TL), 1 Twinning Projesi (25 M TL), 5 Cooperation Projesi (13.1 M TL), 3 Erasmus projesi (8 M TL) 2 ERC PoC Projesi (8 M TL), 11 TÜBİTAK 2247 projesi (24 M TL), 2 Marie Curie Projesi (6.6 M TL), proje portföyüne yapılan en önemli eklemelerdir. Ocak-Nisan arasında, 24 proje 154.7 Milyon TL bütçeyle desteklenmiştir. Nisan 2023 itibariye 307 adet proje (919.6 Milyon TL bütçe) üniversitemizde yürütülmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun Ufuk Avrupa 2020 Programının sonunda Koç Üniversitesi Türkiye’deki en başarılı kuruluş unvanını aldı (toplam 23.1 Milyon Euro’luk Avrupa bütçesi katkısı olan 51 proje). Koç Üniversitesi 2012 yılından bu yana Türkiye’de alınan 47 ERC projesinin 27’sini Koç Üniversitesi almıştır. Bu projelerin 8 tanesi, araştırılan teknolojilerin ticarileştirilmesi için aktif ERC hibe sahiplerine verilen ERC Kavram Kanıtı projeleridir.

Aralık 2022 itibarıyla Koç Üniversitesi araştırmacıları Ufuk Avrupa çağrılarında kurum desteği toplam yaklaşık 14.9M € olan 17 ayrı projede desteklendiler. İlk Ufuk Avrupa proje sözleşmemiz (EIC Transition Challenges 2021 çağrısında bir koordinatörlük) 26.03.2022’de imzalandı. Bugüne kadar KU araştırmacıları 122 Ufuk Avrupa başvurusuna katıldılar, 41’inin değerlendirme süreci devam ediyor.

Prof. Dr. Sedat Nizamoğlu Türkiye’de aynı kurumda iki ana ERC fonu alan ilk iki araştırmacıdan biri oldu (STG-2014 ve COG-2021).

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar Türkiye’de aynı kurumda iki ana ERC fonu alan ilk kadın araştırmacı oldu (STG-2015 ve STG-2022).

Kasım 2022’de fonlama kararı duyurulan dört yeni ERC Starting Grant projesiyle birlikte (Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Dr. Öğr. Üyesi Barış Yıldız, Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç, Dr. Erkan Aydın yürütücüler) Koç Üniversitesinde 2022 çağrılarında 3 POC projesi, 4 STG projesiyle 7 ERC projesi kabul edilmiş oldu.

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.