Kibyra Antik Kenti ve Kazı Çalışmaları

Date and Time Tarih ve Saat

2023-11-16 20:30

2023-11-16 20:30

Map Lokasyon

AKMED & Zoom

Kibyra Antik Kenti ve Kazı Çalışmaları

Kibyra antik kenti Burdur İli Gölhisar İlçesi’nin hemen batısındaki alçak tepeler üzerinde, 950 m. ile 1350 m. yükseklikler arasında kurulmuştur. Kent bu konumuyla Eski Anadolu coğrafyasında Likya, Karya, Pisidya ve Frigya kültür bölgelerinin kesişme noktasında, kuzeyi güneye ve doğuyu batıya bağlayan ticaret yollarının tam merkezinde konumlanmaktaydı. Bölge erken dönemlerde “Kabalia”, Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde ise “Kibyratis” olarak bilinmektedir.

Konuşmacı Bilgileri

Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi