Arama

Etkinlikler

MAY '16 TÜMÜNÜ GÖR

BUGÜN HİÇ ETKİNLİK/DUYURU BULUNMUYOR

Duyurular

MAY '16 TÜMÜNÜ GÖR

BUGÜN HİÇ ETKİNLİK/DUYURU BULUNMUYOR

Araştırma

Araştırma Olanakları

Araştırma Olanakları

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Koç Üniversitesi’nde bulunan çok sayıda araştırma merkezi ve laboratuar evrensel bilim literatürüne katkı yapacak çalışmalar yürütmektedir. Üniversitede öğrenim gören lisans öğrencileri, lisansüstü programlarda okuyan öğrenciler ve hatta yaz okulu programları ile lise öğrencileri; araştırma merkezleri ve laboratuarlarda yürütülen çalışmalara katkı yapabilmektedir.

Öğretim Üyesi Profili

Öğretim Üyesi Profili

Öğretim üyelerimizin çoğu doktora derecelerini dünyanın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır.

Araştırmacılara Yönelik Programlar

Araştırmacılara Yönelik Programlar

Koç Üniversitesi lise, üniversite öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara, araştırmalarını üniversitemizdeki öğretim üyeleriyle beraber sürdürecekleri programlar düzenlemektedir.

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi’nde dış kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin hazırlanmasında akademisyenlerimize destek veren ve onlarla birlikte projelerin yürütülmesinde rol alan birim, Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü’dür. Üniversitemizde Ocak 2004’ten başlayarak, Aralık 2015'e kadar olan dönemde dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin sayısı 625 olup bu projelerin toplam büyüklüğü 199 milyon TL’dir

Aralık 2015 itibarıyla Koç Üniversitesi'nin dış kaynaklı Ar-Ge projeleri arasında en büyük başarılarından biri,Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) destekleri alanındadır. Daha önce Mühendislik Fakültesi'nden Kerem Pekkan’ın (Başlangıç Fonu), Özgür Barış Akan’ın (Orta Seviye Fonu) ve Hakan Ürey’in (İleri Seviye Fonu) projelerine ek olarak ilk kez 2014 sonunda Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Cory Dunn, Başlangıç Fonu desteğine hak kazanmış, projesi Nisan 2015'te başlatılmıştır. Bunun yanında, Şubat 2015'te, Sedat Nizamoğlu, Özyeğin Üniversitesi altında başvurusunu alıp hak kazandığı ERC Başlangıç Fonu'nu Koç Üniversitesi'ne (Mühendislik Fakültesi) taşıma kararı almıştır. Kasım 2015'te, yine Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Elif Nur Fırat Karalar'ın ERC Başlangıç Fonu'na layık görüldüğü öğrenilmiştir - kendisinin projesi 2016'da başlayacaktır. 

Böylece 2015 yılı sonu ortası itibarıyla Koç Üniversitesi Türkiye'de ERC programındaki en başarılı kurumdur. Türkiye'de aktif olan 12 ERC projesinin 6 tanesi Koç Üniversitesi'nde yürütülmektedir. Desteklenen araştırma projeleri ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.