Arama

Etkinlikler

ŞUB '16 TÜMÜNÜ GÖR

BUGÜN HİÇ ETKİNLİK/DUYURU BULUNMUYOR

Duyurular

ŞUB '16 TÜMÜNÜ GÖR

BUGÜN HİÇ ETKİNLİK/DUYURU BULUNMUYOR

Araştırma

Araştırma Olanakları

Araştırma Olanakları

Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Koç Üniversitesi’nde bulunan çok sayıda araştırma merkezi ve laboratuar evrensel bilim literatürüne katkı yapacak çalışmalar yürütmektedir. Üniversitede öğrenim gören lisans öğrencileri, lisansüstü programlarda okuyan öğrenciler ve hatta yaz okulu programları ile lise öğrencileri; araştırma merkezleri ve laboratuarlarda yürütülen çalışmalara katkı yapabilmektedir.

Öğretim Üyesi Profili

Öğretim Üyesi Profili

Öğretim üyelerimizin %95’i doktora derecelerini ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. 2012 yılı itibariyle 12 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel ödülü, 25 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve 41 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır.

Araştırmacılara Yönelik Programlar

Araştırmacılara Yönelik Programlar

Koç Üniversitesi lise, üniversite öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara, araştırmalarını üniversitemizdeki öğretim üyeleriyle beraber sürdürecekleri programlar düzenlemektedir.

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi’nde Araştırma Projeleri

Koç Üniversitesi’nde dış kaynaklarla desteklenen araştırma projelerinin hazırlanmasında akademisyenlerimize destek veren ve onlarla birlikte projelerin yürütülmesinde rol alan birim, Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü’dür. Ocak 2014 –Mayıs 2014 arasında toplam 487 yeni proje dış kaynaklar tarafından desteklenmiştir. Bu projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 132 milyon TL’dir.

2014’ün aktifleşen projeleri arasında öne çıkan iki proje Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Ürey’in üniversitemizin ilk ERC İleri Düzey Fonu ile desteklenen, 2.5 milyon Avro’luk bütçesi olan projesi ve aynı bölümden Özgür Barış Akan’ın ERC Orta Düzey Fonu ile desteklenen, 1.8 milyon Avro’luk projesi oldu.

Aktif Projeler İçin Fon Sağlayan Kuruluşlar:

 • AXA Research Fund
 • European Commission – Framework Program 7
 • European Commission ERASMUS Program
 • European Molecular Biology Organization - EMBO
 • European Metrology Research Program
 • FORD OTOSAN
 • FOTONİKS
 • İSTANBUL ULAŞIM A.Ş.
 • KATRON SAVUNMA
 • LOCKHEED MARTIN
 • MATRA
 • MICROSOFT CORPORATION
 • Ministry of Science, Industry and Technology
 • OPET
 • ROKETSA
 • ROTARY
 • TÜBİTAK - The Scientific and Technological Research Council of Turkey
 • TİM Plastik
 • TÜPRAŞ
 • TÜRK TELEKOM
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumu
 • University of Sydney
 • Georgetown University
Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları

Koç Üniversitesi Etik Kurulları, Koç Üniversitesi’nde ve/veya Koç Üniversitesi mensuplarınca gerçekleştirilecek tüm araştırmaların evrensel etik ilkeler çerçevesinde tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi ve ilişkili diğer konularda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve araştırma süreçlerinde gönüllülerin haklarının korunmasına hizmet eder.