Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’ne Layık Görüldü

Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Ödülleri’ne Layık Görüldü

Yayınlanma Tarihi 2023-11-14 16:32

Ödüller

Makine Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Savaş Taşoğlu ve Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Atay Vural Tıp Teşvik Ödülü’nü alırken, yine Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder ve Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nün sahibi oldu.

Makine Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Savaş Taşoğlu, çeşitli ilaçların biyoaktif molekül kombinasyonlarına gösterdikleri tepkileri ölçebilen, hastalık teşhisini uygun maliyetle yapan ve farklı sağlık parametrelerini uzun vadede ölçüp analiz eden cihazların geliştirilmesine katkıda bulunan çalışmaları dolaysıyla Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü’ne layık gürüldü.

Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Atay Vural translasyonel nöroimmünoloji üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında geliştirdiği MOG (nadir görülen merkezi sinir sisteminde oluşabilen hastalık) ve nörofasin (sinir sisteminde önemli rolü olan bir protein) antikor testlerini Türkiye’ye kazandırarak binlerce hastanın tanı almasına katkıda bulunarak Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü’ne layık gürüldü.

Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder, “epigenetik" yani "DNA dizisinde bir değişiklik olmaksızın gen ifadesindeki kalıtsal değişiklikler" ve kanser tedavileri ilişkisinin incelenmesi ve yeni yaklaşımların geliştirilmesi amacıyla yaptığı araştırmalarla Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’nün sahibi oldu.

Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gözde Korkmaz “Kişiselleştirilmiş Tıp” konulu Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma Destek Ödülü’ne ERα-pozitif meme kanseri hastalarının tedavisinde RHEB (hücre büyümesi, hücresel sinyal iletimi ve protein sentezi gibi birçok biyolojik süreçte önemli rol oynayan protein) inhibisyonun etkinliğini test ederek, dirençli/hassas hücrelerde (ARID1A-Mutant/ARID1A-WT) ne ölçüde çalıştığını, mevcut klinik ilaçlarla nasıl bir sinerji gösterdiğini ve etki mekanizmalarını ortaya koymak için in vitro preklinik çalışmaları sebebiyle layık görüldü.  


Next News Image

Haziran 2023’ten Bu Yana Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Tarafından Alınan Proje Fonları

Haziran 2023’ten Bu Yana Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Tarafından Alınan Proje Fonları