Mülteciler ve Diğer Göçmenlerin Sanayi Sonrası Şehirlerdeki Yerinden Edilme ve Yerleşmeleri

Mülteciler ve Diğer Göçmenlerin Sanayi Sonrası Şehirlerdeki Yerinden Edilme ve Yerleşmeleri

Yayınlanma Tarihi 2023-11-23 17:04

Ödüller

Next News Image

Prof. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı EFMD - EQUIS Akreditasyon Kurulu'na Seçildi(2023-2026)

EQUIS Akreditasyon Kurulu, işletme eğitimi alanında önemli deneyime sahip son derece saygın üyelerden oluşmaktadır. EQUIS Akreditasyon Kurulu, EQUIS akreditasyonu için başvuruda bulunan kurumların Akran Değerlendirme Raporlarını değerlendirir ve onların önerilerine dayanarak, uluslararası düzeyde mükemmelliği yakalayan işletme alanındaki eğitim kurumlarına EQUIS Akreditasyonu verme konusundaki nihai kararı alır.