Koç Üniversitesi araştırmaları ile evrensel bilgi birikiminin ilerlemesine katkıda bulunmayı; Türkiye’deki entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişim üzerinde etki yapmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi araştırma merkezleri ve araştırma forumu ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.