2024 – Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP)

İşletme Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erhun Özkan, Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Buse Cevatemre Yıldırım, Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Işıl Aral, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kır, Kimya ve Biyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses, Matematik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Umut Varolgüneş, Ekonomi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yeşiltaş ve Fizik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Livio Nicola Carenza 2024 Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’na (BAGEP) layık görüldüler.

İşletme Bölümü Operasyonel Planlama grubundan Dr. Öğr. Üyesi Erhun Özkan araştırmalarında üretim, satış sonrası hizmet ve sağlık sistemlerinde ve dijital marketlerde verilen kararları matematiksel modeller kullanarak en iyi şekilde bulmayı hedefliyor.

Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Buse Cevatemre Yıldırım, kanserde ilaç direnci gelişim mekanizmalarını aydınlatmayı; direnci aşmak için stratejiler ve terapötik hedefleri belirlemeyi amaçlıyor.

Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Işıl Aral popülist politikaların uluslararası insan hakları hukukunun yorumlanmasını global düzeyde nasıl etkilediğini ve bu politikaların Türkiye’deki insan hakları hukukuna etkisini araştırıyor.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kır, kansere bağlı gelişen metabolik fonksiyon bozuklukları ile iskelet kası atrofisine yol açan moleküler mekanizmaları anlamayı ve bu mekanizmalara karşı tedaviye yönelik araçlar geliştirmeyi hedefliyor.

Kimya ve Biyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şenses, polimer bilimi, biyofizik ve reoloji alanlarını içeren disiplinlerarası bir yaklaşım ile yapay hücre modelleri üzerinde lipit çift katmanların yapı ve hareketlerine hücreler arası ortamın etkilerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Matematik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Umut Varolgüneş, Floer Teorisi’nde parçadan bütüne prensipleri geliştirip, bunları karmaşık sayılar üzerinde tanımlanmış düzgün varyetelerin simplektik geometrisini dejenere etme yoluyla anlamak için kullanmayı amaçlıyor.
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yeşiltaş, uygulamalı makro-finans, uluslararası finans ve kurumsal finans alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, reel sektör ile finansal piyasalar arasındaki bağlantıların ekonomi üzerindeki etkilerini mikro-veri odaklı ekonometrik analiz ve yapısal model geliştirerek ölçmeyi ve elde edilen bulgular ışığında politika çıkarımlarında bulunmayı amaçlıyor.

Fizik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Livio Nicola Carenza, biyolojik sistemlerin dinamiklerini ve evrimini yöneten karmaşık etkileşimleri, fizik bakış açısı ile çözmeye odaklandığı çalışmalarında, analitik ve sayısal simülasyonlar gibi hidrodinamik ve likit kristal fiziğine özgü hesaplama tekniklerini deneysel gözlemlerle destekleyerek kullanıyor.