TÜBA Ödülleri

Üniversitemizden üç Öğretim Üyemiz 2023 TÜBA Ödülleri ile onurlandırıldı. Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Caner Süsal 2023 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne layık görülürken, Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Atay Vural ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yeşiltaş 2023 TÜBA GEBİP Ödülü’nün sahibi oldu.

Verilmeye başlandığı 2001’den beri TÜBA-GEBİP Ödülü’ne layık görülen 79 öğretim üyesi ile Koç Üniversitesi Türkiye’de ilk sırada bulunuyor.

Prof. Dr. Caner Süsal

Çok sayıda bilimsel ödülün sahibi olan ve organ nakli ve nakil immünolojisi alanlarında öncü roller üstlenen Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi (TIREX) Direktörü Prof. Dr. Süsal’ın araştırma alanları, yüksek derecede immünize hastaların nakli, genişletilmiş kriterlere sahip donörlerden organ nakli, allogreftlere karşı yanıtsızlık indüksiyonu, nakil öncesi ve sonrası risk tahmini, organ donör/alıcı çiftlerinin epitop düzeyinde eşleştirilmesi ve alloimmün yanıtın efektör ve düzenleyici bileşenleri arasındaki dengeyi yansıtan biyobelirteçlerin tanımlanması da dahil olmak üzere organ nakli ve nakil immünolojisinin tüm yönlerini kapsıyor.

Doç. Dr. Atay Vural

Doç. Dr. Atay Vural temel olarak otoimmün nörolojik hastalıklar ve multipl skleroz üzerine çalışıyor; klinik immünoloji ve biyobelirteç çalışmaları yürütüyor. Bu hastalıkları daha iyi anlayabilmek için hem gönüllülerden elde edilen numuneleri hem de deney modellerini kullanıyor. Ayrıca nadir nörogenetik hastalıklar ve özellikle ataksiler üzerine çalışmaları devam ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yeşiltaş

Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Yeşiltaş, reel sektör ile finansal piyasalar arasındaki bağlantıların ekonomi üzerindeki etkilerini mikro-veri odaklı ekonometrik analiz ve yapısal modeller kullanarak ölçmeyi ve elde ettiği bulgular ışığında politika çıkarımlarında bulunmayı amaçlayan uygulamalı makro-finans, uluslararası finans ve kurumsal finans alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ödül Töreni