Aşağıda yer alan bilgiler 30 Nisan 2020 itibariyle güncellenmiştir.

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri:

Koç Üniversitesinde uzaktan eğitim döneminde derslerin %86’ısı senkron (online) şekilde verilmektedir. Bu derslerin tamamı kaydedilip, bu kayıtlar daha sonra öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Ders materyalleri “Blackboard Öğretim Yönetim Sistemi” üzerinde kaydedilmektedir. Bu sisteme günlük yaklaşık 4500-5500 ortalama kullanıcı giriş yapmaktadır.

Koç Üniversitesi bünyesinde veri yedeklemek için kullanılan sunucu, öğretim elemanlarının öğrencileri ile her türlü veriyi paylaşmaları için kullanılmaktadır. Aynı şekilde, öğrenciler de bu sunucuya ödev ve çalışmalarını yükleyebilmektedirler.

Blackboard Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden dosya paylaşma yanısıra “online” sınav, forum, tartışma gibi faaliyetler de yürütülmektedir.

Koç Üniversitesi dahilinde bu iki sisteme 30 Mart öncesi günlük yaklaşık 2500-3000 kullanıcı girmekteyken; 30 Mart sonrası bu rakam 4500-5000 olmuştur.

Ders anlatımı konusunda 3 farklı yöntem Koç Üniversitesi bünyesinde kullanılmaktadır:

 • Panopto
 • Zoom
 • Microsoft Teams

Fakülteler bünyesinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim verileri:

Fakülte/ Enstitü

Ders Sayısı

Uzaktan Öğretim için Kullanılan Sistem

Ders materyallerinin tutulduğu dijital mecra nedir?

Panopto Kullanımı

Senkron (Online) Dersler için Kullanılan Sistem

   
Senkron
Asenkron
Blackboard
Sunucu
Diğer
Panopto
Panopto
Teams
Zoom
Diğer
Kullanılmayan
Dijital Ders Materyali Paylaşımı
Önceden Kaydı Yapılmış Video Paylaşımı
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
121 108 110 99 104 3 28 34 N/A 29 49 11 N/A
Mühendislik Fakültesi
73     56 4     11 14 45    
Fen Fakültesi
76 61 32 56 71 1 9 30 3 17 20 13 13
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
156 124 63 70 131 10 61 40 2 37 82 40 15
İngilizce Hazırlık Okulu
89 89 87 77 77 N/A 84  N/A N/A 28 60 4 N/A
İşletme Enstitüsü
31 31 18 8 16 1 18 4 2 20 9 N/A N/A
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
28 25 N/A 2 13 N/A 5 N/A 1 11 7 6 N/A
Sosyal Bilimler Enstitüsü
62 52 19 7 24 N/A 5 3 N/A 8 16 N/A N/A
Hukuk Fakültesi
30 11 15 18 29 2 6 16 2 5 6 1 1
Hemşirelik Fakültesi
37 25 5 19 24 N/A 24 16 3 16 14 4 N/A

TOPLAM

703 599 349 356 545 21 240 143 24 185 308 79 29

16-27 Mart tarihleri arasında Uzaktan Eğitim uygulamasına geçiş için yapılan ön çalışmalar:

Altyapı ve Servis Hizmetleri Yapılandırması: Koç Üniversitesinde yerinde eğitim sırasında kullanılan Panopto programına ilaveten Teams ve Zoom uygulamaları da kullanıma açılmıştır.

Bilgi Teknolojileri-Öğrenme ve Öğretme Ofisi İşbirliği ile Blackboard, Panopto, Zoom ve Teams sistemleri için eğitimleri düzenleniş ve halen devam etmektedir.

Kaynak Erişimi: Bilgi Teknolojiler, Öğrenme-Öğretme Ofisi, Suna Kıraç Kütüphanesi bu sistemlere ait kaynak dokümanları güncellemiş ve yayına açmıştır. Ayrıca “KU Online” adı altında bir web sayfası yaratılmıştır.

İş Takip Sistemi: Uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla web sitesi üzerinden taleplerin iletildiği, takip edildiği ve çözümlendiği bir sistem geliştirilmiştir. (24 Nisan itibariyle cevaplanmış toplam iş sayısı: 1121)

Bahsi geçen birimlerin destek verdikleri süreler uzatılmıştır.

Duyuru/İletişim: Uzaktan eğitim konusunda belirli aralıklarla Koç Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanlarına bilgilendirmeler yapılmıştır.

Altyapı ve Servis Hizmetleri:

– Risk, devamlılık ve bilgi güvenliği konusunda devamlı analiz ortamı geliştirilmiştir.

– Ağ, VPNve diğer altyapılar yeni giriş model ve hazimlerine uyumlu hale getirilmiştir.

– Kapasite ve lisanslama konusunda ek çalışmalar yapılmıştır.

 • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler

Suna Kıraç Kütüphanesi “Araştırmacı Geliştirme Webinar Serisi” kapsamında 17 Mart 2020’den günümüze 29 Webinar gerçekleştirildi ve bu webinarlara toplam 520 kişi katıldı.

 • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi tarafından öğrencilere yönelik 135 adet online-çalıştırma, 81 adet konuşma grubu ve çeşitli konularda 20 adet birebir danışma görüşmesi yapılmıştır.

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi, mezun ve öğrencilerine yönelik planladığı etkinlikleri çevrimiçi olarak organize etmiştir.

– Career Readiness seminerleri Zoom üzerinden gerçekleştirilirken, Study Abroad seminerleri için Kariyer Gelişim Merkezi’nin Instagram hesabından canlı yayın yapılmaktadır.

– Careers In Media & Communication seminerleri Zoom sistemi üzerinden Koç Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarıyla buluşacak.

– Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi, Üniversite’nin akredite olduğu EFMD organizasyonunun kariyer servis platformu Highered tarafından ilki 28 Nisan’da gerçekleşecek ve farklı segmentlere yönelik olarak 04 Haziran’a kadar devam edecek Sanal Kariyer Fuarları’na öğrencilerin katılımını sağlamaktadır.

Sağlık Hizmeti

COVID-19 HASTA VERİLERİ (11.03.2020 – 08.06.2020)

 

POLİKLİNİK HASTA SAYISI YATAN HASTA SAYISI BUGÜNE KADAR TABURCU OLAN HASTA SAYISI YOĞUN BAKIM YATAN HASTA SAYISI
1873 443 408 70

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri

Koç Üniversitesi bünyesinde Covid-19 ile ilgili yürütülmekte olan Ar-Ge faaliyetlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirici Toplantılar, Webinarlar vb.

Uzaktan Eğitim Sistemi Konusunda Yapılan Eğitimler:

 • Bilgi Teknolojileri-Öğrenme ve Öğretme Ofisi İşbirliği ile Blackboard, Panopto, Zoom ve Teams sistemleri için eğitimleri düzenleniş ve halen devam etmektedir. (24 Nisan itibariyle toplam 281 Webinar dahilinde eğitim alan kişi sayısı: 281)

Online Toplantılar:

 • Koç Üniversitesi bünyesinde 10 Mart, 21 Nisan tarihleri arasında günlük online toplantı sayıları aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

 

Üniversite Tanıtım Faaliyetleri:

Koç Üniversitesi Lisans Tanıtım programı dijtal ortama taşınmış ve 16 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında 262 tane çevrimiçi görüşme gerçekleştirilmiştir.

Koç Üniversitesi Lisansüstü Programlarını tanıtmak amacıyla birçok webinar düzenlemiştir ve düzenleyecektir.

 

Enstitü/Program

Webinar Tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsü 26 Mart
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 27 Nisan
İşletme Enstitüsü 27-28-29 Nisan
Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü 4 Mayıs

PLANLANAN

Yapay Zeka Araştırma Merkezi Lisansüstü Fon Programı 8 Mayıs
Bilgi Güvenliği-Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı 9 Mayıs
İmmünoloji Yüksek Lisans Programı 11 Mayıs
MIM Yüksek Lisans Programı 14 Mayıs
Hukuk Yüksek Lisans Programları 15 Mayıs
Uluslararası Programlar Ofisi Planlanmaktadır.

Öğrenci Klüp Faaliyetleri:

 • Uluslararası İlşkiler Kulübü:

InsideR Online: Short Chats konseptiyle;

– 24 Nisan Cuma Güney Afrika Büyükelçimiz Sayın Elif Ülgen ile “Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pandemi Direnişi” konulu bir seminer düzenledi.

– 1 Mayıs Cuma  Büyükelçi Sayın Burak Akçapar ile “Pandemi Sonrası Uluslararası İlişkiler” konulu bir seminer düzenleyecek.

 • Ekopolitik Kulübü

Wise Talks konseptiyle  27 Nisan Pazartesi günü Prof. Dr. Selva Demiralp ile “Covid-19 Sonrası Dünya Ekonomisi” üzerine bir seminer düzenledi.

 • Diğer:

Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Araştırma Merkezi (KOÇKAM), bloğunda COVİD-19 salgını döneminde kadınların yaşadığı sorunları dile getiren yazılar yayınladı.

Aslı Mert- Covid- 19 salgını sürecinde farklı yönleriyle kadının durumu

Dr. Beril Türkoğlu- Kadına yönelik şiddetin arttığı karantina günlerinde erkeklik ve şiddet üzerine

Memnun Seven – Covid-19 salgını ve sonuçları açısından kadınların durumu

Yayınlar

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, COVID-19 kapsamında kaynaklarını bilim camiasına açan yayınevlerine ait bilgiler derlendi ve gerek kurum içi gerekse kurum dışı herkesin istifadesine sunuldu. Ayrıca süreci kolay atlatmamıza yardımcı olabileceği düşünülen kültür sanat sayfaları da derlendi.

Koç Üniversitesi’nin popüler bilim portalı Kurious’ta Covid- 10 hakkında makaleler yayınlandı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül’le KURIOUS Talks kapsamında sürecin başından itibaren video röportajlar yapıldı.

Sarf Malzemesi, Makine-Teçhizat Üretimi

 • Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi, Merkez Direktörü Prof. Dr. İsmail Lazoğlu, üç lisans öğrencisi İdil Özdamar, Ayşe Nil Özgüle ve Doğanay Şirintuna ile düşük maliyetli bir solunum cihazı tasarlayıp üretti. Donanım ve yazılımı dahil tümüyle lisans öğrencilerimiz tarafından tasarlanan ve prototipi üretilen solunum cihazının geliştirilerek, kâr amacı güdülmeden ihtiyacı olan hastaların hizmetine sunulmasını hedefleniyor.

Topluma Hizmet Uygulamaları (Dijital ortamda psikolojik destek vb.)

Koç Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yapılan uygulamalar:

 • İnsan Kaynakları Bilgilendirme ve Çalışan Destek İçeriklerinin İletişim Faaliyetleri:
  • Çalışan Destek Programı (AVITA) – Korona Virüs Korkusunu Yönetmek
  • Spor Faaliyetleri: TaeBo, Pilates ve Yoga Açık Dersler
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi – Sosyal Mesafe ve Evlerimizde Pandemi Planı Hazırlama
  • KoçAkademi ile ihtiyaca özel Gelişim Paketleri (Excel, Sunum vb.)
  • Grupların ihtiyaçlarına özgü bilgilendirme toplantıları (Ör. Koruyucu Ekipman Bilgilendirmesi vb.)
  • Uzaktan Çalışma Sürecinde Yöneticilere Tavsiyeler Rehberi
  • Gelişim Amaçlı Online Kişilik Envanteri (OPQ) Yorumlama
  • KoçAkademi Gelişim Paketleri (Hitabet ve Sunum, Güven Yaratan İletişim, Yazılı İletişim)
  • Online Gelişim Programları Kataloğu (online eğitimlere ek olarak, film önerileri, mobil uygulamalar gibi alternatif içerikler)

Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi (KURES)

 • Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi (KURES) kaygıyı yönetme, stresle başa çıkma vb konu başlıklarında öneriler sunuyor ve uzman görüşlerine yer veriyor.

Psikoloji Kulübü:

 • 30 Nisan Perşembe 18:00’de Asst. Prof. Gizem Erdem ile “Korona Günlerinde Çift ve Aile İlişkileri” konulu bir seminer düzenleyecek.
 • 22 Nisan Çarşamba Klinik Psikolog Dr. Serap Altekin ile “Kendine İyi Bak: Zor Zamanlarda Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz?” konulu bir seminer düzenledi.
 • 15 Nisan Çarşamba Prof. Dr. Zeynep Aycan ile “Kimliklerim ve ben: Covid-19 Pandemisi bu konuda ne diyor?” konulu bir seminer düzenledi.
 • 6 Nisan Pazartesi ALIS Hocamız Aydan Toper; ‘Mindfulness’ konulu bir seminer düzenledi.

Sevgi Gönül Kültür Merkezi

 • Sevgi Gönül Kültür Merkezi, “Salıcaz” konserlerini online olarak instagram üzerinden yayınlamaya başladı.

Diğer Faaliyetler

Koç Üniversitesi bünyesinde Genel Sekreterlik tarafından yürütülen tüm faaliyetlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.