Modern dünyanın gelişmiş ülkeleriyle aramızdaki farkı kapatabilmemiz ve gelecek için hazır olmamız için, gençlerimizi elimizden gelen en iyi şekilde eğitmemiz gerekmektedir.

koç üniversitesi mezuniyet

Sonsuza kadar şükranla anılmak

1917’de Ankara’da, babasının yanında ticaret hayatına atılan Vehbi Koç, küllerinden doğan genç Cumhuriyet’in sanayileşme ve çağdaşlaşma atılımının ön saflarında yer aldı, ülkesinin ekonomik tarihinde öncü bir rol üstlendi. 1926’da temeline ilk harcını koyduğu, bugünse küresel bir güç olma yolunda hızla ilerleyen Koç Topluluğu ile 95 yıllık hayatı boyunca Türkiye’nin yüz akı bir kurum yarattı. Ülkesinin sanayi kalkınmasındaki benzersiz konumunun yanı sıra “insani ve milli bir vazife addederek zevkle yaptığı hayır işleri”ne de öncülük etti. Geleceğin aydınlık Türkiyesi’nin inşaası için eğitim, sağlık ve kültür-sanat alanlarındaki girişimleriyle, toplum yararına örnek katkılarda bulundu.

 1946 yılında Vehbi Koç genç bir iş adamı olarak ABD’ye gerçekleştirdiği ziyareti esnasında gözlemlediği girişimci sivil vakıfların, özellikle eğitim ve sağlık alanlarına yaptıkları toplumsal amaçlı yatırımlardan çok etkilendi. Zihninde yeni ufuklar açan gözlemlerini, “zamanı geldiğinde değerlendirmek üzere” hafızasına kaydederek ülkesine döndü.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç

Artık zamanıdır: Vehbi Koç Vakfı

1951 yılında Maltepe’de gerçekleştirilen ve daha sonra Ankara Üniversitesi’ne devredilen öğrenci yurdu, Vehbi Koç’un ABD seyahatinden beri aklında olan sivil girişimlerinin ilk örneği oldu. “Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur” sözleri, zihninde olgunlaşmakta olan gelecek tasarılarının ilk işaretiydi.

1960 ve sonrasında bir yandan iş yatırımları sürerken, bir yandan da hayır işlerinin kendisinden sonra da devam etmesi için bir vakıf çatısı altında kurumsallaşmasının en iyi çözüm olacağına inandı. 1969 yılında kuruluşu gerçekleşen Vehbi Koç Vakfı, izleyen yıllarda eğitim, kültür ve sağlık ana başlıkları altında çok sayıda toplum yararına önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

Maltepe öğrenci yurdu ve Vehbi Koç’un önderliğinde 205 hayırseverin katkılarıyla kurulan Türk Eğitim Vakfı’nın (1967) ardından VKV’nin kuruluşuyla sayısız öğrenci yurdu, eğitim parkı ve kütüphaneye destek verildi.

 

Aydınlık Bir Geleceğe Doğru İlk Adımlar

Vakıf çalışmaları hız kazanırken artık bir üniversite kurma fikri de Vehbi Koç’un zihninde filizleniyordu. 1984 yılında Eskişehir’de yaptığı bir konuşmasında, Cumhuriyet’in kuruluşunda bizzat yer almış bir kişinin, uygar bir geleceğe ancak iyi yetişmiş nesillerle varılacağı konusundaki düşünceleri seziliyordu: “Modern dünyanın gelişmiş ülkeleriyle aramızdaki farkı kapatabilmemiz ve gelecek için hazır olmamız için, gençlerimizi elimizden gelen en iyi şekilde eğitmemiz gerekmektedir.”

Mütevelli Heyet Başkanı Ömer M. Koç, Koç Üniversitesi
Vehbi Koç çok geçmeden fikirlerine önem verdiği insanlarla temas kurup bilgi alışverişi yapmaya başladı; uluslararası nitelikte örnek bir üniversite kurmak üzere harekete geçti.
Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Suna Kıraç